5 typov vedenia a kedy každý funguje najlepšie

Úspech tímu závisí najmä od dobrého vedenia. To znamená, že spôsob, akým profesionál vedie svoju skupinu, priamo ovplyvňuje výsledky organizácie.

Pozrite si nižšie typy vedenia a dôsledky, ktoré každý z nich zvyčajne vytvára v skupine. Najprv však lepšie pochopme, čo znamená byť vodcom. Čítajte ďalej.

Čo je vedenie

Vedenie vo všeobecnosti znamená schopnosť pomôcť skupine ľudí dosiahnuť ich ciele čo najefektívnejším spôsobom. Motivovať, uľahčovať a organizovať prácu tímu.

V minulosti veľa ľudí verilo, že byť vodcom je vrodenou vlastnosťou subjektu, ako dar, ktorý pochádza z osobnosti každého z nich. Dnes štúdie ukazujú, že to nie je pravda.

Vedenie môže dokonca závisieť od profilu alebo predispozície subjektu, v skutočnosti však pozícia súvisí skôr s učením a štúdiom odborníka.

Tieto znalosti a dráha profesionála môžu znamenať špecifický profil vedenia, ktorý sa však môže rozvíjať, zlepšovať alebo dokonca upravovať podľa cieľov.

Preto dobré porozumenie rôznym štýlom môže byť skvelým nástrojom na to, ako najlepšie viesť svoju organizáciu.

5 Modely vedenia a ich dopady

Sledujte teraz rôzne profily lídrov a aké výsledky môže každý z nich generovať.

1. Autokratický alebo donucovací vodca

Toto je tradičnejší typ a mnohí odborníci ho považujú za zastaraný. Je to klasický šéf, ktorý diktuje pravidlá, takže nikto nemôže povedať názor alebo priniesť nápady. Iba vedúci alebo manažér robí rozhodnutia a vydáva príkazy.

Funguje to?

Len krátkodobo. Zamestnanci sú z dlhodobého hľadiska demotivovaní a nedodržiavajú sa pravidlá a príkazy. Môže to fungovať v čase krízy, keď neexistuje alternatíva a každý potrebuje rýchlo reagovať.

Aké sú dopady?

Skupina sa môže stať úplne závislou na vodcovi, s ľuďmi nemotivovanými, s nízkou kreativitou a dokonca aj produktivitou, kvôli emocionálnemu vyčerpaniu len pri plnení rozkazov.

2. Pridružený vodca

Toto je vodcovstvo, ktoré oceňuje individuálne a emocionálne väzby. Na základe toho sa snaží vytvoriť harmóniu medzi členmi tímu, pričom na prvé miesto kladie ľudí a vzťahy.

Je to typ lídra, ktorý vytvára pocit spolupatričnosti a dôvery, vytvára motiváciu a odhodlanie medzi zamestnancami. Nakoniec však dáva málo spätné väzby konštruktívna spätná väzba alebo rady, čo môže viesť k tomu, že skupina nebude vedieť, ako zlepšiť výkon.

Funguje to?

Áno. Je ideálny na zlepšenie nálady v priebehu času alebo na motiváciu skupiny v stresových situáciách.

Aké sú dopady?

Krátkodobo môže dôjsť k nízkej produktivite v dôsledku nedostatočnej zrelosti skupiny, ak sa však vedúcemu podarí pracovať motiváciu správnym spôsobom a poskytnúť spätné väzby konštruktívni, tí vedení sa stanú sebavedomejšími a schopnými riadiť svoje vlastné výsledky.

3. Demokratický vodca

Demokratickí lídri sú tí, ktorí sú otvorení návrhom. Pred prijatím rozhodnutia tak zvažujú názor každého, keďže im záleží na pohode tímu.

Tento profil sa snaží motivovať a stimulovať rozvoj zamestnancov, okrem oceňovania dobrých vzťahov zabezpečuje prijímanie rozhodnutí prostredníctvom diskusií a spoločných schvaľovaní.

Funguje to?

Len v tímoch s vysokou úrovňou vyspelosti a s efektívnou organizáciou, aby sa rozhodovanie príliš nespomalilo, kvôli demokratizácii myšlienok.

Aké sú dopady?

Profesionáli sa vo všeobecnosti stávajú zodpovednejšími a produktívnejšími, keď sa im dostáva viac pozornosti a sú oceňovaní. Rozhodovacie procesy však môžu byť veľmi pomalé a niektoré úlohy sa môžu vymknúť spod kontroly.

4. Vedúci tréner

Vedenie koučovanie sa zameriava na rozvoj ľudí a výsledkov. Vedúci kouč je schopný identifikovať, trénovať a rozvíjať zručnosti každého z nich, čím stimuluje sebavedomie a profesionálny rast.

Môže sa zdať, že tento typ hľadí len na čísla, no ich hlavným zameraním je zvyšovanie výkonnosti svojich podriadených, vytváranie skutočne úspešného tímu.

Funguje to?

Áno, ale musí existovať organizácia ochotná investovať do ľudského kapitálu, aby sa ľudia skutočne cítili uznávaní a oceňovaní. Potrební sú aj zrelí a oddaní odborníci.

Aké sú dopady?

Členovia tímu sa viac zaväzujú k výsledkom, generujú väčší skupinový výkon a neustály rozvoj každého profesionála.

Od lídra si to však vyžaduje viac času na rozvoj svojho tímu a ak členovia nie sú ochotní venovať sa, práca môže byť ohrozená.

5. Situačné vedenie

Ide o metódu, ako aplikovať vedenie, keďže ide o kombináciu ďalších štyroch modelov, podľa úrovne vyspelosti a výkonnosti každého zamestnanca. Líder môže konať podľa situácie, kreatívnym a flexibilným spôsobom.

Týmto spôsobom je schopný jednať s rôznymi podriadenými a riešiť neobvyklé problémy v závislosti od situácie alebo momentu.

Funguje to?

Áno, ale chce to naozaj schopného manažéra, ktorý vie veľmi dobre analyzovať situáciu. V opačnom prípade sa môžete stratiť a nebudete vedieť, aký postoj by ste mali mať tvárou v tvár problémom.

Aké sú dopady?

Zamestnanci sa môžu stať produktívnejšími, motivovanejšími a zrelšími, keďže rozhodnutia sa prijímajú na základe každej situácie a majú tendenciu nepoškodzovať prácu ani zamestnancov.

Pri rozhodovaní je však skupina závislá od lídra, keďže neexistuje štandardný proces, ktorý by generoval väčšiu byrokraciu.

Aký štýl vedenia zvoliť?

Všetky možnosti majú svoje výhody a nevýhody a vyžadujú si dobrého manažéra, aby ich uplatnil. Ideálom je analyzovať profil organizácie a aké sú jej ciele.

Vo všeobecnosti sa autokratická možnosť odporúča iba v špecifických prípadoch a nikdy nie na dlhú dobu. Ostatné závisia od vedomostí a schopností vedúceho, ako aj od stupňa vyspelosti spolupracovníkov.

Nezabúdajúc, že ​​vedúci nie je výlučne zodpovedný za výsledky tímu, existuje niekoľko ďalších faktorov, od technických problémov až po príjemné pracovné prostredie.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *