7 tipov, ako udržať tím jednotný a motivovaný

Udržať tím jednotný a neustále motivovaný nie je ľahká úloha, aj keď existujú opatrenia, ktoré v tomto procese pomáhajú a uľahčujú prácu manažérom a personalistom. A čo je najlepšie, mnohé z týchto opatrení možno uplatniť bezplatne.

V skutočnosti je jediným zdrojom potrebným na uplatnenie väčšiny z nich čas. Áno, udržať pracovný tím pohromade si vyžaduje pozornosť a viac než to, opakovanie!

Preto sme pre vás v tomto článku priniesli sedem tipov, ako si udržať jednotný a motivovaný tím.

Najprv však upozornenie: naše tipy nie sú receptom na koláč a navyše, každá firma je iný organizmus. Takže pokojne prispôsobte mnohé z našich odporúčaní svojej realite, vidíte?

Ako udržať tím jednotný, motivovaný a aktualizovaný?

1. Buďte dobrým príkladom

Lídri spoločnosti musia byť dobrým príkladom tímovej práce, aby mohli slúžiť ako vzor motivácie a jednoty pre svojich zamestnancov a mohli sa stať vysokovýkonným tímom.

Koniec koncov, obchodní manažéri sú „ovplyvňovačmi“ v rámci organizácie. To znamená, že správanie týchto odborníkov pozitívne alebo negatívne ovplyvňuje organizačnú klímu prostredia.

Ak je vedenie komunikatívne, empatické, humánne, prístupné a nadšené, tím bude reagovať podobným spôsobom. Inými slovami, vedúci tímu musí byť druh roztlieskavačky alebo v portugalčine roztlieskavačky.

2. Ujasnite si dôležitosť každého člena tímu

Ak chcete mať tím, ktorý spolupracuje pri hľadaní výsledkov, ktoré očakávate, bude potrebné vždy, keď to bude potrebné, preukázať dôležitosť každého člena. Čo sa stane, je nasledovné: každého odborníka treba najskôr považovať za jednotlivca a potom za skupinu.

Spojenie tímu závisí aj od individuálneho hodnotenia každého z nich. Musí existovať vnímanie dôležitosti, spolupatričnosti a užitočnosti, potom spojenie a motivácia.

Takže objasnite dôležitosť práce každého z nich pre konečný výsledok, dobre?

3. Poskytujte individuálnu a kolektívnu spätnú väzbu

V súlade s logikou tipu číslo 2, aby tím zostal jednotný, motivovaný a neustále informovaný o školení zamestnancov, je potrebná rutina individuálnej a kolektívnej spätnej väzby. Prečo však individuálna a kolektívna spätná väzba?

Tím si musí byť vedomý svojho výkonu ako skupiny, ale musí si byť vedomý aj svojho výkonu ako individuálneho profesionála. Preto je potrebné vedieť pochváliť tímovú prácu, ale aj poukázať na podiel každého člena tímu na konečnom výsledku.

Teraz, v konštruktívnej spätnej väzbe, je ešte dôležitejšie oddeliť názory. Koniec koncov, tím potrebuje počuť všeobecný názor, ale každý profesionál v skupine musí občas vedieť, kde sa potrebuje zlepšiť.

4. Starať sa o organizačnú klímu spoločnosti

Organizačná klíma spoločnosti sa meria vnímaním a pocitmi zamestnancov tej istej spoločnosti vo vzťahu k pracovnému prostrediu.

V spoločnosti, kde je organizačná klíma klasifikovaná ako dobrá, je jednotnosť tímu a profesionálna motivácia následne stabilná. Prostredie podporujúce skupinovú prácu a dosahovanie stanovených cieľov.

5. Stanovte si dosiahnuteľné ciele

Keď už hovoríme o cieľoch, stratégiou, ako udržať tím jednotný a motivovaný, je stanoviť si dosiahnuteľné ciele. Vidieť dobre, dosiahnuteľné ciele, nie ľahké ani priemerné.

Skutočné ciele môžu byť dosiahnuté jeho zamestnancami, preto tento pocit dosiahnutého cieľa posilňuje odbornosť, priateľstvo a sebaúctu tímu. Ideálny pocit začať nové projekty pri hľadaní nových výsledkov.

6. Podporovať medziľudské interakcie medzi tímom

Jednotný a motivovaný tím je aktívny tím. Takže žiadne mesiace neposkytujú vašim zamestnancom dni a ďalšie dni monotónnosti, vidíte?

Vonkajšia socializácia medzi členmi tímu je pre profesionálov dôležitým faktorom, aby sa navzájom spoznali, objavili a zabavili sa. Na posilnenie tímovej jednoty sú skvelé aktivity zamerané na budovanie tímu.

Podporovaním medziľudských interakcií, okrem každodennej práce medzi členmi, sa tím môže spojiť iným spôsobom a dokonca si vytvoriť priateľské vzťahy, výhody, ktoré možno rozšíriť na každodennú prácu – udržať tím pohromade. .

7. Investujte do tréningu pre tím

Motivovaní zamestnanci sú vážení profesionáli, ktorí v práci, ktorú vykonávajú, vidia budúcnosť. Investujte preto do školení pre svojich zamestnancov, vrátane školení zameraných na rozvoj tímovej práce.

Prejavte záujem o profesionálny rozvoj ľudí, ktorí tvoria váš personál, a viac než to, verím v tento proces. Koniec koncov, tieto znalosti budú aplikované vo vašej spoločnosti.

Mimochodom, tieto a ďalšie výhody, spomenuté v tomto článku, potvrdzujú dôležitosť udržania jednotného a motivovaného tímu.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *