aké chyby nerobiť

V tomto článku sa dozviete, ako si môžete vytvoriť efektívny plán individuálneho rozvoja a pripraviť sa na vybudovanie vysokovýkonného tímu talentov.

Individuálny plán rozvoja je strategickým nástrojom na budovanie vysokovýkonných tímov. Snaží sa totiž vyjsť v ústrety každému zamestnancovi a prispôsobuje sa jeho realite.

Jeho vývoj vo všeobecnosti začína hodnotením výkonu. Preto pri zostavovaní individuálny plán rozvoja zohľadní body na zlepšenie zistené v tomto hodnotení.

Jeho význam je práve v tom, že individuálny plán rozvoja zohľadňuje potreby svojho spolupracovníka pred očakávaniami organizácie.

Aby sa však zabezpečilo, že tento PDI je efektívny a dosahuje očakávané výsledky, je potrebná pozornosť. Niekedy sa môže stať, že je pre svoju jednoduchosť podceňovaný a následne ponechaný bokom.

Na druhej strane, jeho preceňovanie môže viesť vedenie a zamestnancov k presvedčeniu, že na dosiahnutie cieľov stačí už len jeho vybudovanie.

V dnešnom článku vám chceme priniesť niekoľko bodov do pozornosti ohľadom individuálneho plánu rozvoja. Aby sa váš PDI stal transformačným nástrojom pre váš tím, povedzme si o hlavných chybách, ktoré sa dopustili pri vytváraní tohto dokumentu.

Chcete sa o tom dozvedieť viac? Sledujte s nami článok!

O čom je individuálny plán rozvoja?

Individuálny plán rozvoja je určite jedným z najlepších nástrojov, ako prispieť k riadeniu výkonnosti vašich talentov. Jej všestrannosť jej umožňuje rozvíjať technické aj behaviorálne schopnosti v jej talente.

Jeho výhod je mnoho, pretože pomáha zamestnancom rozvíjať sebapoznanie, neustále sa vzdelávať a ešte lepšie sa stotožniť so svojou pozíciou v rámci organizácie.

Okrem toho PDI prispieva aj k udržaniu talentov, zlepšovaniu vzťahov medzi vedením a podriadenými a zvyšovaniu produktivity.

Všetky tieto výhody robia z plánu individuálneho rozvoja nenahraditeľný nástroj na udržiavanie kultúry neustáleho vzdelávania a zlepšovania.

Niektoré chyby mu však môžu zabrániť ukázať všetku efektívnosť, ktorú má pri rozvíjaní svojich talentov. Sú:

1- Prestať používať technológie pri výstavbe a monitorovaní PDI

Toto je možno najväčšia chyba, ktorú môže vaša spoločnosť urobiť. Hoci je individuálny plán rozvoja jednoduchým nástrojom na zostavenie, používanie technológie môže zlepšiť vaše výsledky.

Prenájom HR softvéru teda umožní integráciu PDI s inými nástrojmi riadenia výkonnosti, ako sú hodnotenia, cieľová zmluva a školiace programy.

Vedeli ste vôbec, že SER HCM Má modul Výkon a rozvoj, ktorý vám umožňuje zostaviť a monitorovať individuálny plán rozvoja vašich talentov? Okrem toho vám umožňuje integrovať PDI do hodnotenia výkonnosti vášho tímu, spätnej väzby a dokonca aj plánov práce a platov.

Ak chcete zistiť túto a všetky ostatné funkcie tohto nástroja, stačí zadať kontakt so službou SER a vyžiadajte si demo.

2- Sústreďte sa iba na ciele

Toto je jedna z výziev pre vedenie pri budovaní plánu individuálneho rozvoja. Napriek tomu, že ide o nástroj, ktorý prispieva k dosahovaniu cieľov, nie je to zameranie PDI.

Naopak, ťažiskom individuálneho plánu rozvoja musí byť kariéra vašich talentov. Prepojte preto svoj talent PDI s kariérnym plánom. Zvážte predovšetkým schopnosti, ktoré už má, a tie, ktoré potrebuje rozvíjať, aby mohol profesionálne rásť.

Zvýšite tak angažovanosť vašich talentov a zefektívnite PDI.

3- Nestanovenie a nedodržanie termínov

Individuálny plán rozvoja musí mať presne stanovené termíny. Definovanie týchto termínov vytvára u vašich zamestnancov pocit naliehavosti, čo im umožňuje zaviazať sa k navrhovaným cieľom. Predídete tak prokrastinácii!

Aj prokrastinácia je jedným z najväčších darebákov kvality v práci. Koniec koncov, keď sú termíny krátke, úlohy sa vykonávajú v zhone a s vysokou chybovosťou.

Na druhej strane, určité termíny umožňujú splnenie aj iných rozvojových akcií, ako napr hodnotenie výkonulen na ukážku.

4- Urobte si spoločný plán rozvoja

Individuálny plán rozvoja musí zohľadňovať limity a potenciál každého zamestnanca. Preto by mal byť prispôsobený potrebám vášho talentu.

To nebráni vašej spoločnosti v tom, aby mala spoločné školiace a rozvojové programy. Pokiaľ však ide o PDI, jeho efektívnosť súvisí so skutočnosťou, že každý zamestnanec je jedinečný a má špecifické potreby.

5- Nesledovanie PDI

Okrem nedostatku termínov, ktoré vedú k prokrastinácii, je ďalšou veľmi závažnou chybou nedostatočné sledovanie individuálneho plánu rozvoja svojich zamestnancov.

Toto sledovanie je nevyhnutné na zabezpečenie usmernenia týkajúceho sa vykonávania plánu. To znamená, že nestačí určiť termíny a nechať to na kontrolu výsledkov na konci funkčného obdobia.

Niekedy si váš individuálny plán rozvoja bude vyžadovať zmeny a prispôsobenia sa novým skutočnostiam, ktoré vznikajú v prostredí organizácie. Monitorovanie plánu vykonávaného s kadenciou umožní väčšiu efektivitu pri rozvoji vášho tímu.

Pripravte si vedenie!

Vo všeobecnosti, keď individuálny plán rozvoja nemá očakávané účinky, časť tohto zlyhania súvisí s nedostatočnou prípravou vedenie.

Mať inšpiratívne vedenie je prvoradé na zabezpečenie zapojenia vašich talentov do rozvojových programov spoločnosti. Okrem toho je úlohou vedenia monitorovať, poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať tím v snahe o dodržiavanie plánu.

Preto je investícia do vedenia jedným z prvých krokov na zabezpečenie vysokovýkonného tímu. Táto investícia zahŕňa technické zručnosti súvisiace s oblasťou manažérskeho výkonu a behaviorálne zručnosti, ktoré sú súčasťou vedúcej úlohy.

Najmä zručnosti ako empatiavyjednávanie, nenásilná komunikácia a emocionálna inteligencia.

Na záver

Skrátka, dodržiavanie každého z týchto bodov umožní individuálnym plánom rozvoja vašich talentov dosiahnuť požadované výsledky.

Budovanie výkonného tímu závisí predovšetkým od dobre štruktúrovaného riadenia vývoja. A individuálny plán rozvoja je dôležitou súčasťou tohto manažmentu.

Jeho výhody sa dostanú k organizácii a odborníkom, pričom podporuje zosúladenie potrieb na jednej strane s očakávaniami druhej strany.

Investícia do správneho vývoja tohto nástroja určite veľmi prispeje k úspechu vášho podnikania.

Chcete sa dozvedieť viac o strategickom riadení ľudí? Prihláste sa na odber nášho newslettera a každý týždeň dostávajte všetky novinky, ktoré má náš tím pre vašu spoločnosť.

Využite príležitosť a sledujte nás na sociálnych sieťach a pozorne sledujte všetky možnosti, ktoré môže SER vašej spoločnosti ponúknuť!

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *