Ako byť dobrým manažérom – 6 charakteristík dobrého manažéra

Čas čítania: 4 minútRiadenie rôznych ľudí a rôznych požiadaviek je jednou z najbežnejších požiadaviek vo svete podnikania. Nie každý však vie, aké vlastnosti musí mať dobrý manažér, aby všetko zvládol. A aké sú správanie a spôsoby konania, ktoré sa líšia od ostatných, čo má za následok výhody pre firmy a zamestnancov.

Ak chcete vyniknúť vo svojej oblasti alebo dokonca zlepšiť svoje obchodné výsledky, čo tak objaviť hlavné charakteristiky dobrého manažéra? Pokračuj v čítaní!

Ale napokon, čo je to byť manažérom?

Ako už z názvu vyplýva, manažér je ten, kto koordinuje a riadi činnosť danej oblasti. Vo všeobecnosti si manažérske pozície vyžadujú, aby mal odborník dobré technické znalosti procesov. Ale aj emocionálnu inteligenciu na koordináciu tímov, jednanie so zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími partnermi.

Je však veľmi bežné, že si ľudia mýlia manažérov a manažérov. Manažér plní skôr administratívnu funkciu zameranú najmä na rozvoj obchodných stratégií a systémové riadenie určitých oblastí.

Manažér je ten, kto koná inak. Okrem technických záležitostí je zodpovedný aj za zlepšovanie vzťahov, motiváciu tímov a strategické rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvňujú rast a smerovanie biznisu.

Aké sú hlavné charakteristiky dobrého manažéra?

Teraz, keď ste pochopili, čo je manažér, čo tak porozumieť najžiadanejším charakteristikám v tejto úlohe? Odhlásiť sa.

  1. Sebamotivácia

Vedieť sa motivovať je pre dobrého manažéra nevyhnutné. Koniec koncov, ak je vodca nemotivovaný, pre zvyšok tímu bude ťažké pociťovať „nadšenie“ a záujem o dosiahnutie cieľov.

Líder s dobrou úrovňou sebamotivácie dokáže vypracovať dobre definované plány a jasné ciele. A to najlepšie zo všetkého: prenášanie pocitu konštruktívnej bezpečnosti na ostatných členov tímu.

  1. spätné väzby

Spätná väzba je nevyhnutná pre každý tím. Dobrá prax spätnej väzby dokáže vyriešiť interné medziľudské problémy a dokonca pomôcť v raste každého zamestnanca a celého tímu.

Dobrý manažér je teda ten, kto vie dávať a prijímať spätnú väzbu. Primerane vedie zamestnancov a tiež vie, ako počúvať kritiku, aby zlepšil svoju prácu.

Mimochodom, tento dialógový kanál je jedným z najdôležitejších nástrojov v každom tíme. Uprednostňuje vzdelávanie, zlepšovanie a integráciu zamestnancov a manažmentu.

Preto je nevyhnutné veľmi dobre porozumieť charakteristikám každého zamestnanca, jeho hlavným ťažkostiam a atribútom. A vedieť, ako spravodlivým a zdvorilým spôsobom podčiarknuť pozitívne a negatívne body vášho výkonu, čo vám pomôže profesionálne rásť.

Je tiež nevyhnutné byť dostatočne pokorný, aby ste si uvedomili, že existujú oblasti, v ktorých sa manažér môže zlepšiť. Je potrebné vypočuť si pripomienky a spätnú väzbu od vášho tímu a manažmentu, upraviť body, ktoré je potrebné zlepšiť.

  1. Proaktivita

Byť proaktívny je jednou z najžiadanejších požiadaviek nielen u manažérov, ale u všetkých profesionálov všeobecne. Spoločnosti dnes očakávajú, že ich lídri sú schopní konať aj bez toho, aby sa ich opýtal priamo nadriadený. Preto musia hľadať kreatívne spôsoby riešenia problémov a predvídať ich. Na tento účel existuje veľa kníh, ktoré pomáhajú pri rozvoji vodcovstva.

Dobrý manažér je teda ten, kto neustále hľadá nové informácie, príležitosti, riešenia a spôsoby, ako veci robiť. Keďže je prirodzene efektívnym vodcom, nakoniec motivuje svojich spolupracovníkov, aby konali rovnakým spôsobom.

To znamená, nenechať sa zmocniť samoľúbosti a konformizmu. Použite svoju strategickú víziu na pochopenie toho, čo sa dá zmeniť, a tiež na predvídanie problémov.

  1. Konflikt a riadenie ľudí

Jednou z hlavných charakteristík dobrého manažéra je nadpriemerná emocionálna inteligencia. Čo to znamená? Byť empatický a schopný pracovať v skupine. Dokáže tak lepšie identifikovať potreby tímu a podľa toho zasiahnuť.

Konflikty sú rutinné situácie v pracovnom prostredí. Niekedy sú však veľmi dôležité, aby vás prinútili myslieť a vidieť veci inak. Ak sa však „vymknú kontrole“, môžu nakoniec ohroziť podnikateľskú klímu a sťažiť pracovné prostredie.

Dobrý manažér je ten, kto je schopný identifikovať tieto variácie a správne konať v čase konfliktu. Na to je nevyhnutné byť empatický, teda vžiť sa do kože druhých, pochopiť rôzne strany a uhly pohľadu a hľadať riešenie, ktoré je zaujímavé pre každého.

  1. Vedenie

Je dôležité si uvedomiť, že vedenie sa líši od rozkazovania. Dobrý manažér a vodca je ten, kto povzbudzuje ostatných, aby hľadali riešenia a dosiahli cieľ príkladom a nie tlakom alebo strachom.

Vedenie tímov teda nie je otázkou autority či moci, ale schopnosti ovplyvňovať prostredníctvom aktívnej a efektívnej komunikácie, vedieť odhaľovať nápady, vžiť sa do kože iných a spoločne hľadať adekvátne riešenie.

Okrem toho je veľmi dôležité vytvárať priaznivé prostredie, v ktorom môže každý vyjadriť svoje nápady a profesionálne rásť.

  1. Strategická vízia

V neposlednom rade je jednou z hlavných charakteristík dobrého manažéra vedieť robiť správne rozhodnutia, ktoré podporujú rast firmy.

To zahŕňa niekoľko činností, ako napríklad: správny výber dodávateľov a obchodných partnerov, vedieť, kedy stiahnuť alebo rozšíriť aktivity, definovať, kde a kedy škrtať, pochopiť výkyvy na trhu, vyhodnocovať konkurenciu a mnohé iné.

Čím viac strategických informácií o spoločnosti a oblasti jej odbornosti manažér má, tým ľahšie bude robiť správne rozhodnutia. V tomto bode je nevyhnutné obklopiť sa technologickými riešeniami a dobrými obchodnými partnermi.

Technológia môže byť dôležitým spojencom schopným pomôcť vám stať sa efektívnejším a strategickejším manažérom, automatizovať rôzne funkcie a dokonca ponúkať obrovské množstvo spoľahlivých údajov, ktoré uprednostňujú rozhodovanie.

Ako ste videli, dobrý manažér má niekoľko charakteristík a je nevyhnutné zjednotiť strategickú víziu so schopnosťou viesť a motivovať ľudí, čím sa vytvorí vynikajúca organizačná klíma.

Páčil sa vám tento obsah? Potom zdieľajte naše tipy so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach a pomôžte im stať sa lepšími manažérmi!

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *