Ako zlepšiť angažovanosť zamestnancov?

Viete, aké sú najlepšie postupy na zlepšenie angažovanosti zamestnancov vo vašej spoločnosti alebo podniku?

Mať dobré produkty a služby vo vašej spoločnosti je nepochybne veľmi dôležitým faktorom úspechu vášho podnikania. Kvalita ponúk pre zákazníkov je nevyhnutná pre spokojnosť zákazníkov a tvorbu zisku.

Na zaručenie spokojnosti a lojality vašich zákazníkov však len dobrá ponuka nestačí. Pre dosiahnutie obchodného úspechu je nevyhnutné mať angažovaný, motivovaný a dobre vyškolený tím.

V tomto článku vám poskytneme základné tipy, ako zlepšiť angažovanosť vašich zamestnancov v ich každodennej práci. Poď?

Čo je to angažovanosť zamestnancov?

K angažovanosti zamestnancov dochádza vtedy, keď sú zamestnanci spoločnosti profesionálne a osobne zapojení do organizácie, aby dôverovali a stotožnili sa s obchodnými cieľmi.

Angažovaný profesionál je ten, kto chápe dôležitosť vlastnej práce na výsledkoch spoločnosti a vie, že jeho odborný rast nie je len jeho vlastným cieľom, ale aj záujmom organizácie. Koniec koncov, dobrí odborníci sú to, vďaka čomu dobrá spoločnosť rastie.

Pracovná angažovanosť teda len málo popisuje hodiny navyše, ktoré zamestnanec odpracuje, alebo to, ako tvrdo zamestnanec pracuje. Ide o schopnosť udržať sústredenosť, energiu a dobrý vzťah s firmou ako celkom.

A prečo je dôležité investovať do angažovanosti zamestnancov?

Angažovanosť zamestnancov by mala byť stálym cieľom každej spoločnosti, pretože vedie k dobrému výkonu v pracovných činnostiach a umožňuje spoločnosti rozvíjať konkurenčné výhody na trhu.

Spoločnosti, ktoré vsádzajú na angažovanosť zamestnancov, majú tendenciu rozvíjať medzi svojimi zamestnancami ľudskejší vzťah bez ohľadu na hierarchickú úroveň, ktorú každý z nich zastáva.

Takéto praktiky majú tendenciu rozvíjať aj zmysel pre zodpovednosť a kreativitu zamestnancov pri riešení problémov a navrhovaní nových nápadov pre spoločnosť, čo výrazne prispieva k obchodnému rastu.

Kto je zodpovedný za túto angažovanosť?

Úlohou zapájania zamestnancov by mala byť celá spoločnosť, avšak oddelenie ľudských zdrojov môže prevziať a rozvinúť sériu opatrení na prácu a zvýšenie tímovej angažovanosti.

Oddelenie ľudských zdrojov pripravené pracovať na zapájaní zamestnancov je také, ktoré chápe primárnu potrebu počúvaj tímov.

Vykonávanie interných prieskumov spokojnosti, podpora skupinových rozhovorov a povzbudzovanie opakujúcej sa anonymnej spätnej väzby sú preto postupy, ktoré pomáhajú zmapovať nielen úroveň internej angažovanosti, ale aj to, do akej miery sa udržiava organizačná kultúra.

Ako zlepšiť angažovanosť zamestnancov?

Ako ste si mohli všimnúť, angažovanejší zamestnanci sa vo všeobecnosti viac zapájajú do firemného diania, konajú so zameraním na celkové výsledky a podporujú aj rozvoj dobrých vzťahov v rámci organizácie.

Ďalej vám ukážeme kľúčové postupy na podporu a zabezpečenie zapojenia vašich zamestnancov do ich každodennej práce.

  • Pravidelne vykonávajte prieskumy

Ako sme už povedali, počúvanie zamestnancov a pochopenie ich bolesti a úzkosti je skvelým prvým krokom pri vytváraní stratégií zapojenia.

Je dôležité vedieť, čo si zamestnanci myslia o organizácii, o tímoch a ich rovesníkoch, o lídroch, o benefitoch, o platoch, očakávaniach profesionálneho rastu a iných faktoroch.

Je zaujímavé, že HR oddelenie vyvíja formáty, ktoré umožňujú zamestnancom otvoriť si srdcia a podeliť sa s firmou o svoje postrehy o tom, aké to je pracovať v nej. Dobrou stratégiou je vykonávanie anonymných prieskumov, v ktorých môže zamestnanec povedať, čo si o organizácii myslí, bez strachu, že sa zaviaže.

Dôležité je, že otázky kladené v tomto type prieskumu sa týkajú úrovne spokojnosti zamestnancov a ich názorov na to, čo by sa dalo vo firme zlepšiť.

  • Analyzujte výsledky prieskumu a vytvorte stratégie

Od chvíle, keď sa uskutoční prvý prieskum angažovanosti, ho musia členovia HR oddelenia analyzovať, aby získali kľúčové informácie o spokojnosti a vnútornej motivácii.

V tomto bode je dôležité zhodnotiť: sú odpovede týkajúce sa vnútornej spokojnosti väčšinou pozitívne alebo negatívne? Čo môžete urobiť, aby sa negatívne reakcie zmenili na pozitívne? Je možné využiť pozitívne reakcie na ďalšie využitie vnútornej spokojnosti?

To všetko pomôže vytvoriť interné stratégie na zvýšenie angažovanosti tímu a zvýšenie úrovne spokojnosti.

  • Vytvorte stratégie na zvýšenie angažovanosti

Keď sú výsledky prieskumu riadne analyzované a tím HR zmapuje pozitívne a negatívne reakcie, je „čas zasiahnuť“.

Predstavte si, že veľký počet zamestnancov poukázal na to, že určité vedenie neotvára priestor na výmenu názorov medzi tímom, čo spôsobuje ťažkosti pri komunikácii s vedením. Toto je negatívny bod, ku ktorému je potrebné pristupovať opatrne.

Aké stratégie je možné vytvoriť? Ako podporiť komunikáciu medzi týmto tímom a jeho lídrami s cieľom vybudovať kultúru založenú na dialógu?

Práve takéto myslenie pomôže pri rozvoji interných činností, ktoré vyriešia problémy so spokojnosťou a následne aj angažovanosť zamestnancov.

  • Investujte do rozvoja vodcovstva

Všetky tímy odrážajú kvalitu svojich lídrov, a preto je dôležité investovať do rozvoja lídrov, ktorí poháňajú osobné a profesionálne zlepšenie.

Okrem toho vedúci, ktorí rozvíjajú svoje tímy a podporujú dialóg medzi svojimi podriadenými, majú tendenciu robiť pracovné prostredie šťastnejším a motivujúcim.

Ako merať angažovanosť zamestnancov?

Keď má spoločnosť dobré stratégie zapájania zamestnancov, musíte vedieť, ako ich správne merať. Takto je možné vyhodnotiť rutinu organizácie a identifikovať, čo funguje a čo nie.

Na meranie interakcie je možné použiť niekoľko metrík:

  • vykonávať prieskumy klímy a spokojnosti;
  • Hodnotiť výkon zamestnancov na základe výsledkov;
  • Vyhodnotiť udržanie talentu;
  • Vyhodnoťte mieru fluktuácie zamestnancov;
  • Vyhodnoťte mieru absencií a meškaní zamestnancov.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *