čo to je + 5 krokov, ktoré treba dodržať

Projektový manažment pozostáva z praktík, metodológií, zručností a znalostí na dosiahnutie špecifických kreatívnych výsledkov, okrem služieb, ktoré sú exkluzívne a jedinečné, podľa idealizovaných návrhov.

Tieto výsledky majú byť dodané a majú rozpočty, ktoré musia manažéri dodržiavať.

V rámci tej istej oblasti môže vzniknúť viacero projektov a postupy sa môžu opakovať, no vývoj a výsledky budú pri každom novom plánovaní vždy iné.

Deje sa tak preto, lebo každý výtvor má svoju vlastnú strategickú pozíciu, ktorú treba dosiahnuť. Napokon, podľa príručky k orgánu projektového riadenia (PMBOK) Orgán projektového riadenia Vedomosti), vytvorené Inštitút projektového manažmentuprojekt je:

„Súbor dočasných skupinových aktivít určených na produkciu jedinečného produktu, služby alebo výsledku. Projekt je dočasný v tom zmysle, že má definovaný začiatok a koniec v čase, a teda definovaný rozsah a zdroje.

Na realizáciu projektu musí manažér dodržiavať určité procesy a postupy, ktoré existujú na predpovedanie dôsledkov, či už pozitívnych alebo negatívnych.

Takto je možné študovať úspešnosť výsledkov a tiež riziká chýb, ktoré je možné analyzovať a upraviť, čím sa obnoví pokrok v pôvodnom cieli.

Pozrime sa nižšie, aké sú postupy projektového riadenia.

5 stupňov projektového manažmentu

Na vykonanie a zabezpečenie dobrého riadenia existuje päť krokov, ktoré sa opakujú s každým novým návrhom.

Tieto postupy pomáhajú dosahovať výsledky, a preto sú známe ako „životný cyklus projektu“, pričom pomáhajú tímu ísť bezpečnejšou cestou pri dosahovaní svojich cieľov.

1. Štart

Najprv musíte definovať projekt, to znamená mať na pamäti, aký produkt alebo služba sa bude vyvíjať, aby ste ich mohli schváliť.

V tejto fáze bude manažér musieť:

  • preštudovať si možnosť realizácie projektu;

  • nájsť spolupracovníkov, ktorí sú v súlade s projektom a môžu k nemu prispieť;
  • vybrať vhodné nástroje riadenia na začatie vývoja; a
  • Pochopte ciele projektu, požiadavky a riziká.

Poďme k ďalšiemu kroku.

2. Plánovanie

Plánovanie sa zameriava na vytvorenie sprievodcu, ktorý by mal každý zúčastnený sledovať počas vykonávania. V tejto fáze sa stanovia ciele a musí sa zvoliť metodika na definovanie cieľov.

Bez ohľadu na to, ktorú z dvoch metodík si vyberiete, musíte pamätať na to, že práve v tejto fáze sa definujú ciele projektu a začína sa rozvíjať plán riadenia.

To nevyhnutne znamená vedieť, aké budú náklady, kvalita, zdroje, termíny a metriky výkonnosti.

Pozrite si naše navrhované metodiky.

2.1. SMART

Táto prvá metodológia pomáha pri zabezpečení cieľov, zabezpečuje ich presnú analýzu a tiež pomáha lepšie pochopiť každý stanovený cieľ.

Skratka SMART v angličtine znamená:

  • Špecifické (konkrétne) – odpovedzte na otázky: kto, čo, kde, kedy, ktorý a prečo.
  • merateľné (merateľné) – vypracovať kritériá, ktoré merajú úspešnosť cieľa.
  • Dosiahnuteľné (dosiahnuteľné) – rozpoznajte najdôležitejšie ciele a to, čo je potrebné na ich dosiahnutie.
  • realistické (realistické) – musíte byť ochotní pracovať na dosiahnutí cieľov.
  • Včasné (časové) – uveďte určitý termín na dosiahnutie výsledkov.

2.2. JASNÝ

Berúc do úvahy zrýchlený spôsob, akým sa súčasné podnikanie vyvíja, táto metóda určuje ciele premýšľania o rýchlosti procesov.

Pochádza tiež zo skratky v angličtine, ktorá znamená, resp.

  • Spolupracujúci (kolaboratívne) – ciele by mali podporovať skupinovú prácu medzi zamestnancami.
  • Obmedzené (obmedzené) – Ciele musia mať obmedzený cieľ a konkrétny čas na dokončenie.
  • Emocionálne (emocionálne) – Ciele by sa mali dotýkať aj záujmov zamestnancov, aby vytvorili emocionálne spojenie.
  • Oceniteľné (značné) – väčšie ciele vložte do malých úloh, ktoré sa dajú rýchlo dokončiť.
  • Refinovateľné (zlepšiteľné) – v prípade neúspechov buďte flexibilní a v prípade potreby predefinujte ciele.

3. Exekúcia

Prax projektu začína pri realizácii. Aby ste lepšie pochopili, ako pokrok funguje, pri označovaní začiatku tejto fázy je dôležité:

  • implementovať plány projektového manažmentu;
  • riadiť a riadiť projektovú prax;

  • aktualizovať harmonogram projektu; a
  • v prípade potreby zmeniť plány.

4. Monitorovanie

Monitorovanie ide ruka v ruke s vykonávaním, to znamená, že musia prebiehať súčasne.

Manažér si musí byť vedomý postupu projektu, aby sa uistil, že všetko ide podľa plánu, a ak je to potrebné, urobí úpravy na základe cieľa stanoveného na začiatku.

Práve počas monitorovania sa často analyzujú zdroje, výkon, riziká, aktualizácie a zmeny plánu.

5. Zatváranie

Posledná fáza dokončí projekt. Tu je uvedené, že manažér má poradu a hodnotí pozitívne a negatívne body celého procesu.

Je tiež dôležité oceniť prácu tímu a usporiadať spomienkové podujatie so zainteresovanými, ktorí venovali svoj čas, vedomosti a úsilie plneniu svojich úloh so spoločným cieľom.

Význam projektového manažmentu v spoločnosti

Projektové riadenie by sa malo zvážiť v rámci spoločnosti, pretože projektovanie je spôsob, ako zhodnotiť a využiť poskytované služby, optimalizovať rozpočty, termíny, zdroje a efektívne sa vysporiadať s neustálymi technologickými zmenami dostupnými na trhu, schopnými zlepšovať úlohy.

Prijatím tejto praxe bude možné efektívnejšie konkurovať vo svojej oblasti činnosti, posilniť spoločnosť zosúladením výsledkov projektu s požadovanými cieľmi a primerane upraviť ciele organizácie, aby bolo možné ich primerane dosiahnuť.

Okrem centralizácie a organizovania všetkých informácií o projekte pomôže manažment vašej spoločnosti, aby bola uznaná za poskytovanie dobrých služieb, dodávky v stanovenej lehote, podľa očakávaných nákladov a kvality.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *