Dištančné vzdelávanie vo firmách: ako ponúkať

Dištančné školenie vo firmách sa ľahko inštaluje a umožňuje každému zamestnancovi bez geografických obmedzení zlepšovať svoje znalosti, sledovať dostupný obsah bez akýchkoľvek problémov.

Umožňuje spoločnosti ponúkať potrebný obsah na školenie svojich zamestnancov bez veľkých (a často zbytočných) investícií, akými sú vysťahovanie a prenájmy.

Osobné školenie zahŕňa komplikovanú logistiku, ako je napríklad umiestnenie zamestnancov pobočiek, okrem dostatočného priestoru na umiestnenie účastníkov počas školenia.

Ako funguje online školenie?

Firemné školenia prostredníctvom dištančného vzdelávania (EAD) vo firmách fungujú prostredníctvom špecifických platforiem, ktoré zamestnancom umožňujú individuálny prístup k sledovaniu tried podľa ich osobnej dostupnosti.

Je dôležité zdôrazniť, že existujú dva rôzne spôsoby ponúkania školení: prvý je prostredníctvom online kurzov, ale v reálnom čase. Zamestnanec tak bude mať presne stanovený čas na sledovanie ponúkaného obsahu.

Druhým spôsobom sú nahrané videá, ktoré sú na platforme pre zamestnancov kedykoľvek k dispozícii.

Oba majú dobrú funkčnosť a mali by byť implementované podľa potrieb spoločnosti.

Je bežné, že organizácie uprednostňujú školenia v reálnom čase, preto je potrebné, aby bol zamestnanec prítomný a sprevádzal ho odborník, ktorý dokáže objasniť prípadné pochybnosti.

Existujú aj platformy, ktoré okrem videí ponúkajú aj iné formy obsahu, umožňujúce sťahovanie textových súborov a dokonca hier na účely výučby, čo je prax známa ako gamifikácia.

Jeho konečným cieľom je rozvíjať nové zručnosti, znalosti, techniky, správanie a samozrejme zlepšovať kompetencie zamestnancov, koniec koncov, čím lepšie učenie, tým lepšie výsledky spoločnosti.

Ako cvičiť na diaľku?

Plánovanie obsahu, ponuka potrebných zdrojov a organizácia školenia, ktoré zamestnancovi umožní interakciu s daným subjektom a ostatnými kolegami, sú niektoré z hlavných tipov na vedenie efektívneho dištančného školenia.

Viac o vývoji každej z týchto fáz sa dozviete nižšie. Skontrolovať to!

1. Plánovanie

Ako každý iný administratívny akt je nevyhnutné, aby obsah výučby bol naplánovaný podľa potrieb spoločnosti.

Vytvorte preto krátke videá doplnené písomným obsahom na uľahčenie učenia. Zamyslite sa nad tým, ktorým zamestnancom budú tieto kurzy ponúkané a akú úroveň vedomostí o spoločnosti majú.

Základom je, aby bol obsah praktický, jasný a objektívny, a tak sa bude lepšie využívať.

Na záver si urobte prieskum všetkého vybavenia, ktoré bude potrebné na to, aby sa tento obsah dostal k príjemcom kvalitne.

2. Ponúknite zdroje

Zdroje možno rozdeliť do dvoch kategórií: prvou je ponúkaná platforma dištančného vzdelávania, ktorá musí podporovať pripojenie viacerých zamestnancov súčasne, bez blokovania alebo sťažovania prístupu.

Platforma musí mať aj individuálny prístup, ktorý umožňuje zaznamenávať pokrok v kurze, to znamená, že ak zamestnanec absolvuje päť vyučovacích hodín, tieto sa musia dať uložiť ako dokončené, aby si zamestnanec mohol organizovať školenie.

Taktiež by mal obsahovať priestor na hodnotenie a objasnenie pochybností v prípade, že vyučovanie nie je naživo.

Druhý zdroj súvisí s tým, ako bude mať zamestnanec prístup k ponúkanému obsahu, napokon, pre niekoho, kto nemá prístup na internet, je to zriedkavé, nie je to však nemožné.

S ohľadom na to uvoľnite miesto pre tých zamestnancov, ktorí si želajú uskutočniť školenie v priestoroch spoločnosti.

Nezabudnite ponúknuť platformu, ktorá umožňuje prístup zo smartfónov, tabletov, notebookov a počítačov všeobecne, takto bude pre zainteresovaných dostupnejšia.

3. Interaktivita medzi účastníkmi

Dištančné vzdelávanie by malo podporovať interaktivitu medzi účastníkmi, aby bolo učenie lepšie absorbované.

Hľadajte dynamiku, ktorá sa dá rozvíjať na diaľku. Dobrou možnosťou sú hry zamerané na školenie zamestnancov, ktoré môžu byť dostupné na platforme a umožňujú zamestnancom vzájomnú interakciu počas hier.

Čo je potrebné na realizáciu dištančného vzdelávania?

Pre spoločnosť, ktorá chce realizovať dištančné vzdelávanie, je potrebné, ako už bolo spomenuté, vytvoriť obsah napomáhajúci tejto praxi.

Rovnako ako je potrebné, aby firma mala špecifickú platformu pre tento typ interakcie, teda aby mala priestor na recenzie, videá, textový obsah a samozrejme rôzne spôsoby merania vývoja.

Meranie rozvoja zamestnanca je praktický spôsob, ako analyzovať, či skutočne absorbuje obsah, alebo dokonca, či zamestnanec školenie sleduje a zúčastňuje sa ho.

Okrem online problematiky je potrebné, aby spoločnosť zabezpečila tablety alebo smartfóny aj tým zamestnancom, ktorí nemajú prístup k technológiám, keďže táto možnosť dnes už takmer neexistuje.

Stručne povedané, na implementáciu tohto vzdelávacieho modelu je nevyhnutné, aby spoločnosť ponúkala:

  • Prístupnosť: prístupná a intuitívna platforma s dynamickým a objektívnym obsahom.
  • Mobilita: jednoduchý prístup prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia pripojeného k internetu, ktoré je dostupné odkiaľkoľvek.
  • komunikácia: otvorený priestor pre otázky a výmenu skúseností medzi účastníkmi.
  • Interakcia: obsah musí zohľadňovať možnosť interakcie medzi používateľmi platformy. Ak to nie je možné, spôsob interakcie so zamestnancom môže byť aj vytváranie dotazníkov alebo používanie platformy, ktorá ponúka gamifikáciu.
  • Meranie výkonnosti: je potrebné hodnotiť, čo sa zamestnanec naučil, merať jeho rozvoj počas a po učení.

Výhody použitia EAD v tréningových programoch

Táto prax má mnoho výhod, vrátane nákladovej efektívnosti liečby, ktorá má pre spoločnosť nižšie náklady v porovnaní s prezenčným školením.

Online kvalifikácia má okrem finančných aj ďalšie výhody, ako napríklad:

  • zníženie obchodných nákladov;

  • štandardizácia vzdelávania;
  • vzdialené monitorovanie výkonu zamestnancov;

  • rýchla a praktická aktualizácia obsahu; a
  • všetok obsah zaznamenaný a uložený na jednom mieste.

Pamätajte, že investovanie do zlepšovania kompetencií vašich zamestnancov automaticky znamená investovanie do spoločnosti a využitie všetkých získaných vedomostí v organizácii smerom k rastu a posilneniu podnikania.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *