Je povolená online výplatná páska? Pochopte, čo to je

Určite ste už počuli pojem „výplatná páska“, ale vedeli ste, že k výplatnej páske je možné sa dostať aj online?

Výplatná páska je veľmi dôležitý dokument v každodennom živote firiem, pretože zobrazuje všetky sumy, ktoré boli vyplatené a zrazené z miezd pracovníkov, ktorí tvoria zamestnancov organizácie.

Pre oddelenie ľudských zdrojov je teda výplatná páska nástrojom, ktorý kontroluje platby zamestnancov ako celok a aby bola táto kontrola praktickejšia a agilnejšia, bola vytvorená online výplatná páska.

V celom tomto článku vám mywork ukáže dôležitosť výplatných pások v každodennom živote firiem a vysvetlíme vám všetko, čo potrebujete vedieť o výplatných páskach online. Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac.

Čo hovorí CLT o výplatných páskach?

Holerite, tiež známy ako výplatná páska alebo výplatná páska, je povinný dokument určený Konsolidáciou pracovných zákonov (CLT). V článku 464 tohto zákona sa uvádza:

čl. 464 – Výplata mzdy sa musí vykonať na základe potvrdenia podpísaného zamestnancom; v prípade negramotnej osoby prostredníctvom jej odtlačku prsta, alebo ak to nie je možné, na jej žiadosť.

Jediný odsek. Doklad o vklade na bankový účet zriadený na tento účel na meno každého zamestnanca s jeho súhlasom v úverovej inštitúcii v blízkosti pracoviska bude mať platnosť. (Odsek je zahrnutý v zákone č. 9 528 z 12.10.1997)

Toto pravidlo teda upravuje, ako sa musia vydávať a konzultovať potvrdenia, ktoré preukazujú výplatu miezd zamestnancov, ako aj právne hodnoty nových formátov výplatných pások, ako je online výplatná páska.

Čo je to online výplatná páska?

Keďže výplatná páska je nevyhnutná pre zamestnancov aj firmy, online výplatná páska bola vytvorená s cieľom zefektívniť kontrolu platieb a ďalších informácií, ktoré sú zhromaždené v tomto dokumente.

Výplatný lístok online nie je nič iné ako naskenovaná verzia výplatnej listiny. Údaje uvedené v tomto modeli sú rovnaké ako údaje na fyzickej výplatnej páske a zamestnanec má možnosť v prípade potreby doklad vytlačiť.

Ako sa dostať k výplatnej páske online?

Spoločnosti môžu uskutočniť výplatu online dvoma rôznymi spôsobmi. Prvým je online HR platforma, v ktorej má zamestnanec prístup k dokumentu pomocou hesla a osobného prihlásenia. Druhým spôsobom prístupu k online výplatnej páske je jej prijímanie prostredníctvom e-mailov z vlastného personálneho oddelenia spoločnosti.

V každom prípade je na HR oddelení, či výplatnú pásku sprístupní online alebo fyzicky. Stratégiou, ktorú si mnohé spoločnosti často osvojujú, je uskutočniť krátke školenie s cieľom naučiť zamestnancov pristupovať k digitálnym dokumentom a ukladať ich, ako sú napríklad výplatné pásky.

Ako urobiť výplatnú pásku online?

Výplatná páska online má rovnakú právnu a právnu platnosť ako fyzické výplatné pásky, a preto musí obsahovať rovnaké informácie, aké uvádza tradičná výplatná páska.

Po prvé, na prípravu výplatnej pásky zamestnanca musí spoločnosť vyhodnotiť tieto podmienky:

 • Typ pracovnej zmluvy zamestnanca;
 • Kolektívna pracovná zmluva;
 • Osobná situácia zamestnanca (ak je ženatý, ak má deti…)
 • Pracovný rozvrh;
 • Či má zamestnanec dovolenku.

Po analýze vyššie uvedených informácií musia personalisti zodpovední za výplatnú pásku do dokumentu zahrnúť sériu registračných informácií o zamestnancoch a spoločnosti. Spomedzi nich môžeme vyzdvihnúť:

 • meno spolupracovníka;
 • Kancelária;
 • Adresa bydliska;
 • Sériové číslo pracovnej karty (CTPS);
 • RG;
 • CPF;
 • Zdravotné poistenie;
 • Zubné plány (ak existujú);
 • Dopravné poukážky;
 • Diéty;
 • Dovolenkové služby;
 • Daň z príjmu;
 • PIS;
 • dátum prijatia zamestnanca;
 • Obdobie zúčtovania (aké je obdobie platenia práce);
 • Základný plat;
 • Nadčasy;
 • 13. plat;
 • Príspevky do INSS;
 • Príspevky Únie;
 • Rodinný príspevok;
 • Flexibilné odmeňovanie;
 • Medzi ďalšie údaje o zamestnancoch a benefity.

Vyššie uvedené položky sú na mzdových listoch spoločností najbežnejšie, existujú však určité informácie, ktoré je možné zahrnúť alebo vylúčiť v závislosti od spoločnosti.

V každom prípade je dôležité, aby personalista mal vždy aktuálne informácie o všetkom, čo je potrebné uviesť na výplatných páskach zamestnancov, aby sa predišlo pracovným problémom.

Na čo slúži výplatná páska?

Okrem toho, že výplatné pásky uvádzajú, ako spoločnosti vyplácajú mzdy svojim zamestnancom, sú dôležité aj pre situácie, ktoré presahujú každodennú prácu.

Napríklad na otvorenie bankového účtu musí profesionál predložiť na pobočke banky sériu dokumentov a jedným z týchto dokumentov môže byť výplatná páska. Je to dôležité aj pre vyplnenie Daň z príjmov, čo je každoročný proces.

Pokiaľ ide o pracovníkov, výplatné pásky sú dôležité pre:

 • Otváranie bankových účtov;
 • Žiadosti o pôžičky;
 • Financovanie;
 • Vyplnenie dane z príjmov;
 • Potvrdenie primeraného príspevku do INSS;
 • Sledovanie všetkých výpočtov pre výplatu miezd.

Pre firmy zohrávajú zásadnú úlohu aj výplatné pásky, pretože dokument potvrdzuje, že všetky platby splatné zamestnancom prebiehajú správne a v rámci zákona. Je to nevyhnutný nástroj na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov organizácie a ochrany pred pracovnými žalobami.

Spoločnosti môžu tiež použiť výplatné pásky svojich zamestnancov ako spôsob, ako viesť históriu mesačných výdavkov s vyplácaním miezd zamestnancov, čo môže výrazne pomôcť pri zabezpečení výdavkov pre každý sektor.

Aké sú hlavné výhody online výplatných pások?

Teraz, keď ste pochopili dôležitosť výplatných pások v rámci spoločností aj mimo nich, je čas porozprávať sa o hlavných výhodách, ktoré digitálny model tohto dokumentu môže priniesť do každodenného riadenia.

transparentnosť údajov

Keď sa spoločnosť rozhodne zverejniť výplatné pásky online na platforme na správu dokumentov, informácie sú k dispozícii, takže každý má prístup k svojim vlastným údajom kedykoľvek počas dňa.

To uľahčuje vystavenie potrebných dokumentov kedykoľvek počas dňa a dokonca aj nahliadnutie do starých výplatných pások.

Zníženie chybovosti pri výpočte miezd

Rozhodnúť sa pre online systém výplatných pások je skvelý spôsob, ako znížiť výpadky a bežné chyby pri výpočte miezd spoločnosti.

Pri digitalizácii prakticky všetkých informácií a postupov zamestnancov má výpočet, ktorý sa musí vykonať na konci mesiaca na vystavenie výplatnej listiny, veľmi málo alebo takmer žiadne chyby, čo dáva tímom väčšiu bezpečnosť a šetrí čas na výplatnú pásku. oddelenie. HR.

Digitalizácia čo najväčšieho počtu rutín organizácie je vynikajúcim spôsobom, ako znížiť chyby spôsobené vonkajšími faktormi, ako je akumulácia úloh, chyby vo výpočtoch atď. Napríklad digitalizácia kontroly pracovného dňa zamestnancov už teraz šetrí obrovské množstvo času, ktorý by personálne oddelenie spotrebovalo na kontrolu a opravu chýb v taktovaní zamestnancov.

Mnohé spoločnosti dokonca prijímajú online dochádzkové systémy na optimalizáciu postupov riadenia ľudských zdrojov. Napríklad online bodový systém mywork je výborným nástrojom na zefektívnenie nielen kontroly odpracovaných hodín, ale aj výpočtu nadčasov, nočných zmien, dovoleniek a ďalších faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú výplatnú pásku.

Kliknutím sem môžete testovať digitálnu časovú dochádzku mywork na 15 dní zadarmo. Vďaka tomuto riešeniu bude veľká časť rutín spojených s vystavovaním miezd automatizovaná a zjednodušená.

Optimalizácia reportov a iných informácií

Vďaka jednoduchšiemu vystavovaniu výplatných pások online a iných dôležitých dokumentov pre vedenie ľudí sa HR oddelenie stáva oveľa agilnejším a bezpečnejším. Pomáha to pri zhromažďovaní a organizovaní relevantných informácií pre spoločnosť a pri udržiavaní právnej bezpečnosti organizácie ako celku.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *