niekoľko tipov na zvýšenie efektivity

Plánovanie dovoleniek pre vašich zamestnancov je okrem iných výhod spôsob, ako zaručiť spokojnosť vašich talentov. Ak však neviete, ako túto činnosť vykonávať, dnešný článok je určený práve vám.

Odchod na dovolenku po náročnom pracovnom dni je určite jedným z najočakávanejších momentov zamestnancov. Je predsa čas dobiť baterky, obnoviť energiu a pripraviť sa na ďalšiu exponenciálnu profesionálnu cestu.

A ak je to na jednej strane očakávanie zamestnancov, na druhej strane ide o kritický proces pre HR. Predovšetkým, ak personálny sektor nemá efektívne plánovanie dovoleniek.

Plánovanie dovolenkového obdobia vašich talentov výrazne prispieva k harmonickému pracovnému vzťahu medzi nimi a spoločnosťou. To je však len jedna z výhod plánovania dovolenky.

Za procesom, ktorý sa môže zdať malý v porovnaní s rôznymi zodpovednosťami v oblasti ľudských zdrojov, sa skrýva niekoľko ďalších výhod pre firmu aj pre zamestnancov.

Tak presne o tom je tento článok. Chceme vám a vašej spoločnosti priniesť výhody plánovania dovolenky, ako aj niekoľko tipov na zefektívnenie tohto procesu.

Chcete vedieť viac? Takže určite dodržujte čítanie až do konca.

Dovolenka, o čo ide?

Po prvé, pochopenie toho, čo sú dovolenky a aké typy dovoleniek existujú, je nevyhnutné na optimalizáciu akéhokoľvek procesu, ktorý s nimi súvisí.

Dovolenkou CLT určuje dobu odpočinku, ktorá zahŕňa 30 dní po 12 odpracovaných mesiacoch. Pre príklad uvediem, že zamestnanec, ktorý začal svoju pracovnú činnosť 05.03.2021, bude mať nárok na 30 dní dovolenky, keď svoj pracovný deň skončí 05.02.2022.

Spoločnosť tak bude mať na poskytnutie tohto odpočinku až 12 mesiacov, teda do 03.05.2023. Dovolenka poskytnutá počas tohto obdobia sa teda nazýva normálna dovolenka.

Spoločnosť sa však môže rozhodnúť poskytnúť dovolenku pred obdobím nároku. Týmto ústupkom môže byť splnenie požiadavky od spolupracovníka, alebo konkrétneho procesu organizácie. Ide o proporcionálne dovolenky.

Ďalším modelom dovoleniek sú tie kolektívne. Tie sa uskutočňujú na základe rozhodnutia spoločnosti a udeľujú sa súčasne všetkým zamestnancom alebo niektorým odvetviam.

A potom je tu dvojitá dovolenka, ktorá je kritickým bodom v procese udeľovania dovolenky a z právneho hľadiska jedným z najväčších cieľov plánovania dovolenky.

Dvojnásobná dovolenka je povinnosťou spoločnosti voči zamestnancovi, ak lehota na poskytnutie dovolenky presiahne zákonom ustanovenú 12-mesačnú lehotu.

V tomto prípade je spoločnosť povinná poskytnúť dovolenku a zaplatiť dvojnásobok platby.

Dôležitosť plánovania dovolenky

Pamätáte si, ako sme povedali, že plánovanie dovolenky poskytuje rovnováhu v pracovných vzťahoch? Toto je určite veľmi dôležitý bod v tomto procese.

Koniec koncov, váš talent je oveľa viac ako len profesionálny. Zákonom stanovená potreba doby odpočinku poukazuje na potrebu starať sa o fyzickú a psychickú pohodu pracovníkov.

Plánovanie dovolenky tak svojim zamestnancom demonštruje svoj význam pre spoločnosť. Tým, že sa spoločnosť snaží organizovať aktivity a poskytovať zamestnancom naplánovaný čas odpočinku, signalizuje im, že ich blaho je rovnako dôležité ako ich profesionálne úspechy.

Neplánované vykonanie však môže mať vážne následky. Medzi nimi je preťaženie pracovníkov, ktorí zostávajú v práci, a dokonca poskytovanie súčasnej dovolenky dvom dôležitým odborníkom v rovnakom sektore alebo procese. Preto je to dôležité kontrola dovolenky.

Na druhej strane, plánovanie dovolenky umožňuje spoločnosti chrániť sa pred pracovnými povinnosťami a právnymi postihmi. Ako už bolo spomenuté vyššie, neposkytnutie dovolenky v zákonnej lehote vystavuje spoločnosť sankciám, ako je dvojnásobná dovolenka pre zamestnanca.

Firmu však neškodia len finančné náklady. Ak nebudete venovať pozornosť procesu, ktorý je pre vašich zamestnancov taký dôležitý, môže to mať škodlivý vplyv na motiváciu, angažovanosť a produktivitu vašich talentov.

Preto je nevyhnutné mať internú politiku dovoleniek, aby si vaši zamestnanci mohli naplánovať dovolenku. A nielen to, garantuje aj súlad s legislatívou a spokojnosť interných zákazníkov.

Využite preto technológiu, aby bolo vaše plánovanie efektívne

Vykonávanie plánovania a kontroly dovoleniek z excelových tabuliek je jednou z najväčších chýb, ktoré môže spoločnosť urobiť. Informácie sa totiž môžu stratiť a v závislosti od počtu zamestnancov firmy je manuálne riadenie týchto procesov nerealizovateľné.

Spoliehanie sa na technológiu pri plánovaní dovolenky je preto spôsob, ako zabrániť tomu, aby spoločnosť zmeškala termíny.

Prenájom HR softvéru je možné sledovať dobu čerpania dovolenky vašich talentov a v prípade potreby zvoliť pomerné dovolenky. Je to nevyhnutné opatrenie, aby sa predišlo súbežným dovolenkám, ktoré by mohli poškodiť obchodné výsledky.

Okrem toho pri automatizovanom procese technologický systém umožňuje zamestnancovi požiadať o obdobie nákupu dovolenky prostredníctvom samotného systému. Vďaka tomu môže manažér sledovať potreby, rozhodnúť o najvhodnejšom období a porozprávať sa so svojím tímom.

A keď už hovoríme o technológii, vedeli ste, že SER HCM ponúka aj plánovanie a správu dovoleniek vášho tímu?

Chcete pochopiť, ako tento nástroj funguje? Kontaktujte nás a vyžiadajte si informácie od našich špecialistov. THE BYŤ má správne riešenie pre potreby vašej spoločnosti.

Na záver

Dovolenka je právom pracovníka zaručeným zákonom. Jeho ústupok alebo oneskorenie je kritickým procesom v riadení ľudí, čo znamená pre spoločnosť celý rad právnych a finančných dôsledkov.

Mať dovolenkovú politiku a plánovať dovolenky svojich zamestnancov sú teda strategické tipy na predchádzanie možným pracovným povinnostiam.

Stručne povedané, plánovanie a kontrola dovoleniek vašich talentov je úloha, ktorá ovplyvňuje spoločnosť a ľudské vzťahy v nej. Okrem zákonnosti, starostlivosť o právo na odpočinok pre svoje talenty preukazuje záujem o fyzické a duševné zdravie svojich zamestnancov.

Môže sa to zdať jednoduché, ale má to hlboký vplyv na spôsob, akým zamestnanci vidia spoločnosť a ako sa ňou cítia. Je to určite proces, ktorý stojí za to implementovať a monitorovať, aby sa zabezpečilo zachovanie svojho najlepšieho talentu.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *