Planul de continuitate a afacerii HR, ce ne învață criza covid-19

Frecvența și impactul crizelor au monument castigat în ultimele decenii si implica mai multanticipare si pregatire de la organizatii. crizele trecute am demonstrae, organizatii având a pregati continuitatea afacerii și managementul crizelor spectacol rezistență mai bună la acestora situatii critice atunci cand acestea apar.

În acest sens, unii organizatii se echipează cu a pplan de continuitate a afacerii.

cel pcontinuitatea afacerii lan este o mijloace Management de criza OMS constă pentru a identifica potenţiale ameninţări la adresa o organizație precum și posibilele impacturi ale acestora asupra activităților sale pentru a pregăti strategia de reziliență asociată și prevederile necesares continuitate si apoi reluarea activitatilor.

Care este planul de continuitate a afacerii?

cel pplanul de continuitate a afacerii este formalizat într-un document standard, acoperind toate procedurile de urmat pentru aranja activitatea.

  • Acesta detaliază strategia de continuitate a afacerii pentru a face față riscurilor identificate și prioritizate. În acest sens, documentul descrie în preambul: contextul, problemele, activitățile și procesele cheie ale organizației.
  • El prezintă apoi riscuri majore care pot afecta continuitatea afacerii printr-o analiză detaliată a riscului sau mai multe macro prin scenarii de criză care descriu consecințele potențiale.
  • În final, documentul prezintă strategia de continuitate a afacerii, detaliând pentru fiecare activitate criticănivelul de serviciu necesar, timpul maxim admisibil de întrerupere, resursele și procedurile necesares la acest mod degradat.
  • cel pplanul de continuitate a afacerii definește și roluri si responsabilitati fiecare în implementarea acestuia, sistemul de management al crizelor și procedurile de întreținere operațională a planului, pentru a putea măsura și actualiza planul în timp și a asigura eficacitatea acestuia pe termen lung. The indicatori definite cu această ocazie fac posibilă în special testarea și controlul pplanul de continuitate a afacerii, dar și pentru a-l ajusta după o criză.

Fluent destinat pentru Sisteme Informaţionalecel plan de vsse realizează continuitatea activităţii de HR mai rar în organizaţii. El nu este mai puțin crucială și reprezintă un Fort avantaj în managementul crizelor mai ales pentru Ddirectii ale Rresurse Human și Direcţiile de Relaţii Sociale.

DRU, jucători cheie în managementul crizelorși oaspeți în urma crizei să facă un bilanț și în invata lectii

În timp ce DRU sunt, prin natura lor, părți interesate majore în gestionarea crizelor sociale și de sănătate, de exemplu, ei sunt totuși actori cheie în gestionarea oricăruis tipologies criză, aceasta din urmă ducând iremediabil la modificări ale termenilor și condițiilor de muncă colaboratori precum rămânerea acasă sau absenteismul major, creșterea, reducerea sau reatribuirea activităților sau chiar indisponibilitatea sistemelor informaționale, pierderea sau coruperea datelor sau retragerea pe un site de rezervă.

În cazul unei scăderi a activității, DRU și DRS pot fi, de asemenea, chemați să decidă asupra termenilor și condițiilor referitoare la modificarea programului de lucru, menținerea salariului, funcționarea RTT și concediu plătit și implementarea activității parțiale. in timp ce referitor la evoluţia şi ştirile juridice şi sociale asociate.

În plus, le revine, la sfârşitul crizei, să tragă lecţii şi să definească necesarul optimizări a implementa. În acest sens, este oportun ca aceștia să se asigure că sunt implicați în amonte de criză, în elaborarea documentului plan de vscontinuitate aareactivitatea societatii, in vederea definirii tuturor masurilor ce trebuie planificate pentru mentinerea activitatii societatii in perioade de criza.

În urma crizei covid-19, acesta va trebui sa pentru DRU evalua nivelul de maturitate a organizarii lor în managementul resurselor umane acest criză în ceea ce privește acțiunile și/sau plan de vscontinuitate aareactivitate implementată.

6 domenii cheie ale managementului crizelor

Wavestone identifică 6 domenii cheie ale managementului crizelor pentru a evalua nivelul de maturitate al organizarea acestuiatrageți lecții din criza trecută și identificați acțiunile corective care trebuie luate pentru a construi sau actualizați a lui pplan de continuitate sau plan de acțiune țintă:

Retrospectiva managementului crizei covid-19, un indicator cheie de utilizat pentru a vă construi sau actualiza planul de continuitate a afacerii

Criza covid-19 dezvăluie incontestabil flexibilitatea organizațiilor, climatul lor social și rezistența la schimbare a angajaților, dar și valoarea adăugată a unui plan de continuitate a afacerii documentat și actualizat.

De exemplu, organizarea muncii în perioade de criză este mai mult sau mai puțin facilitată în funcție de progresul realizat de organizație în ceea ce privește recurgerea la moduri de lucru 2.0. Într-adevăr, gestionarea crizelor de către organizații este adesea o reflectare a flexibilității și rezistenței lor obișnuite. De asemenea, companiile a căror tranziție digitală și tranziție către noi moduri de lucru nu erau încă finalizate au avut de înfruntat provocări majore în primele săptămâni de criză, să facă pasul și uneori să facă pasul, toate acestea întârziind implementarea continuității afacerii. În schimb, companiile ai căror angajați erau instruiți, echipați și obișnuiți cu lucrul la distanță, au putut să își înființeze noua organizare a muncii din D+1.

Dincolo de maturitatea organizațiilor în ceea ce privește metodele de lucru 2.0 și managementul schimbării, anticipare continuitatea afacerii în toate faţetele ei şi pregătirea părților interesate ale organizației la managementul crizelor contribuie în mare măsură la rezistența organizației. În plus, existența și cunoașterea procedurilor organizaționale pentru continuitatea afacerii reprezintă o pârghie majoră care asigură un avans pentru organizație și îi permite să se concentreze asupra celorlalte puncte cheie ale managementului crizei de guvernare, comunicare, management și dialog social.

O altă virtute a anticipării este capacitatea de a gestionarea complexității este un activ valoros găsit în organizațiile care au instruit și pregătit funcții de HR și manageriale pentru managementul crizelor. Este oportun ca organizațiile să se asigure că planul de continuitate a afacerii este stăpânit de liniile manageriale și resursele umane, precum și de actualizarea planului post-criză.

La fel, cel dialogul social, atunci când este întărită și creează valoare, este un accelerator de management al crizelor. Organizațiile capabile să își consolideze colaborarea cu partenerii sociali în contextul crizei și să depășească climatul social al negocierilor obișnuite, beneficiază de un real avantaj și anume: capacitatea de a se întâlni rapid, de a trece la arbitraj și de a converge. eficient. În plus, organizațiile care pot demonstra o colaborare strânsă între guvernanță și partenerii sociali, permit a coerența comunicării și un climat social pașnic. De asemenea, se recomandă cu tărie implicarea cât mai curând posibil a partenerilor sociali în organizarea managementului crizelor, încă de la construirea planului de continuitate a afacerii.

Utilizarea feedback-ului din managementul crizei de îndată ce criza se încheie face posibilă o privire critică și regândirea planului de continuitate a afacerii, prin mobilizarea tuturor părților interesate în co-construcția acestuia.

Un plan pragmatic de continuitate a afacerii adaptat flexibilității „reale” a companiei și specificului nevoilor acesteia

Criza covid-19 ne-o va fi confirmat, planul de continuitate a afacerii, oricât de exhaustiv ar fi, nu va putea anticipa specificul tuturor crizelor. De asemenea, analiza pe axele cheie va face posibilă concentrarea eforturilor și optimizărilor asupra punctelor dureroase relevate de criza covid-19.

În funcție de acest diagnostic și de punctele dureroase majore identificate, acțiuni corective prioritate ar putea fi revizuirea sau definirea guvernanței managementului crizelor, organizarea acestei guvernanțe în termeni de roluri și responsabilități, comitologie, asigurarea menținerii activității, în special prin maparea activităților existente, identificarea timpului de nefuncționare maxim acceptabil, moduri degradate, resurse critice, pregătirea organizației de lucru în funcție de diferitele scenarii de criză, definirea procedurilor de suport uman, managerial și HR sau chiar pregătirea organizării managementului administrativ al crizei.

În concluzie, planul de continuitate a afacerii nu trebuie să fie un document teoretic și fix, ci să fie construit și actualizat în așa fel încât să constituie un instrument pragmatic, controlat și monitorizat permițând organizațiilor să se orienteze singure în timpul crizei.

Retrospectiva crizei covid-19 ilustrează clar acest lucru toate funcțiile și activitățile companiei pot fi vizate și trebuie să fie acoperite de planul de continuitate a activității. Implicarea Departamentelor Resurse Umane, Operaționale, Financiare, SI și a Partenerilor Sociali este esențială pentru construirea unui plan de continuitate a afacerii la 360°. Va fi, așadar, necesar ca Direcțiile de Resurse Umane să se asigure că solicită tuturor părților interesate în contextul feedback-ului din criză și, de asemenea, în reflecțiile care se vor face asupra optimizărilor ce urmează a fi realizate.

About admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *