Prerušenie dovolenky a pracovné následky

Mnohí pracovníci dlho plánujú, čo budú robiť počas prázdnin: cestovanie, návšteva rodiny, venovanie sa osobným projektom a dokonca aj pobyt doma a oddych sú niektoré z možností pre tých, ktorí ukončili akvizičné obdobie v roku.

Právo na tieto platené dovolenky je zaručené federálnou ústavou a medzinárodnými pracovnými normami. Pracovník má právo neprítomnosti v práci a právo na odmenu s dodatočnou tretinou jej hodnoty.

Existuje množstvo ďalších pravidiel, ktoré treba počas pracovného voľna rešpektovať a mnohé firmy si kladú otázku, do akej miery môžu ovplyvniť a pohrať sa s dovolenkovým nastavením svojich zamestnancov.

Prerušenie dovolenky je jednou z najčastejších otázok na túto tému, napokon, môže alebo nemôže zamestnávateľ požiadať o návrat pracovníka do firmy?

V tomto článku podrobnejšie vysvetlíme prerušenie dovolenky a pracovné dôsledky tohto konania.

Ako funguje vymedzenie obdobia dovolenky?

Termín, kedy si môžu zamestnanci spoločnosti čerpať dovolenku, určuje spoločnosť. To znamená, že po období nadobudnutia (čo zodpovedá 12 mesiacom práce vo firme) má zamestnanec nárok na 30 dní dovolenky, ktorú mu zorganizuje firma.

Zamestnávateľ si zo zákona môže slobodne určiť deň, kedy zamestnanec odíde na dovolenku, v praxi však mnohé firmy umožňujú zamestnancom, aby si sami zvolili obdobie, v ktorom chcú ísť na dovolenku najradšej, pričom termíny organizujú tak, aby nedochádza z tímu.

Je dovolenka dovolenka?

Keď pracovník odíde na dovolenku, spoločnosť od neho nemôže vyžadovať vykonávanie akejkoľvek činnosti alebo služby, či už osobne alebo na diaľku. Organizácia teda nemôže požiadať zamestnanca, aby sa dostavil na pracovisko alebo do práce elektronickými prostriedkami, ako je odpovedanie na e-maily, whatsapp atď.

Pracovník má právo odmietnuť návrat do práce počas obdobia dovolenky, ak to od neho spoločnosť vyžaduje a nemôže byť žiadnym spôsobom potrestaný za odmietnutie prerušenia dovolenky.

Čo sa stane, ak pracovník akceptuje prerušenie dovolenky?

Ak sa zamestnanec dostaví do práce po výzve spoločnosti, pracovný súd väčšinou rozhodne, že zamestnancovi musí byť za odpracované dni počas prázdninovej prestávky vyplatená dvojnásobná mzda.

Ale pozor! Existujú určité nezhody týkajúce sa toho, čo sa môže stať, keď je pracovníkovi prerušená dovolenka.

Ako som už spomínal, zákon vo všeobecnosti určuje, že pracovník by mal dostať dvojnásobok sumy za odpracované dni počas dovolenky. Sú však situácie, v ktorých sa rozhodne, že zamestnanec by mal dostať dvojnásobnú sumu všetky obdobie dovolenky, nielen dni, keď boli odpracované.

V prípadoch, keď pracovník počas sviatkov nepracuje osobne, ale vykonáva služby na diaľku, existuje väčší rozdiel medzi pracovnými dôsledkami.

Časť rozhodnutí určuje, že pracovník musí dostať dvojnásobok za dni odpracované na diaľku, zatiaľ čo iná časť chápe, že obdobie poskytovania služby počas sviatkov musí byť preplatené ako nadčas.

Existujú aj prípady, v ktorých pracovný súd určí sumu náhrady za odpracovanú dobu počas dovolenky. V situáciách, keď pracovník zostáva nejakým spôsobom spojený so spoločnosťou, ako je napríklad čakanie na zavolanie zamestnávateľa, dochádza k výpovednej lehote, ktorá dáva zamestnancovi právo dostať ⅓ hodnoty mzdy za toto obdobie.

Existujú nejaké výnimky z prázdnin?

Neexistuje žiadna hypotéza, ktorá by spoločnosti umožňovala požadovať služby od svojich zamestnancov počas dovolenky.

Stáva sa to preto, lebo spoločnosť musí zamestnancovi oznámiť 30-dňovú výpovednú lehotu, aby sa mohol pripraviť na dovolenku, ako je stanovené v článku 135 CLT. Práve preto, že spoločnosť má túto lehotu na to, aby jednostranne podľa zákona určila zamestnancovi dovolenku, nemôže žiadať o prerušenie tohto odpočinku.

Zamestnávateľ tak môže zmeniť poskytovanie už poskytnutej dovolenky len vo výnimočných prípadoch, keď ide o závažné dôvody. Existujú situácie, v ktorých spoločnosť preruší zamestnancovi dovolenku na základe kritéria „naliehavej nevyhnutnosti“ (ako je vyššia moc, služby, ktoré nemožno odložiť alebo realizácia so stratou).

Je dôležité spomenúť, že niektoré odbory zabezpečujú tento typ prerušenia dovolenky prostredníctvom kolektívnej zmluvy, ktorá by teoreticky zabezpečila pre obe strany rovnaké podmienky vyjednávania.

Skutočnosť, že dohodu medzi zmluvnými stranami podpíše odborová organizácia pracovníka, nič nebráni pracovnému súdu v tom, aby takúto dohodu o prerušení dovolenky vyhlásil za zneužívajúcu za predpokladu, že ide o porušenie pravidla minimálnej ochrany pracovníka.

Čo sa stane, ak pracovný súd odsúdi spoločnosť za prerušenie dovolenky pracovníka?

Ak sa tak stane, dovolenka, ktorú zamestnanec čerpal, bude vyhlásená za neplatnú a spoločnosť bude odsúdená buď na novú platbu za dovolenku, ktorú už zamestnanec čerpal, alebo na poskytnutie novej plnej dovolenky zamestnancovi.

Ako sa vyhnúť problémom s poskytovaním dovoleniek?

Možno ste si už uvedomili, že dovolenka zamestnancov musí byť veľmi dobre zorganizovaná a hlavne rešpektovaná, aby sa predišlo problémom s pracovným súdom.

Aby spoločnosť nemala problémy, mala by sa vyhnúť:

  • Určenie dovolenky zamestnancovi menej ako 30 dní pred prvým dňom dovolenky;
  • Organizujte dovolenky zamestnancov bez zohľadnenia dní neospravedlnených absencií spáchaných počas akvizičného obdobia;
  • Udržiavať zamestnancov vo vzdialených aktivitách a považovať príslušné obdobie za dovolenku s rizikom vážneho postihu zo strany pracovného súdu;
  • prizvať zamestnancov, ktorým z dôvodu prerušenia dovolenky zostane zvyšok odpočinku presahujúci čerpanú dobu;

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *