Riadenie internej komunikácie organizácie

Väčšina problémov, s ktorými sa stretávame v osobnom živote a v práci, je výsledkom nedostatku jasnej a objektívnej komunikácie. V mnohých spoločnostiach je tento scenár veľmi bežný a poukazuje na potrebu prehodnotiť stratégie internej komunikácie organizácie.

Transparentnosť a efektívnosť internej komunikácie je dôležitým pilierom celej organizačnej kultúry, keďže ide o faktor, ktorý priamo ovplyvňuje, ako budú prebiehať vzťahy medzi tímami a dodávkami.

V tomto článku vám ukážeme, ako môže interná organizačná komunikácia pozitívne ovplyvniť výsledky vášho podnikania, keď sa robí dobre. Pokračujte v čítaní!

Čo znamená vnútroorganizačná komunikácia?

Organizačný interný komunikačný proces je proces, ktorý sa uskutočňuje, ako už názov napovedá, v rámci spoločnosti. Jedným z ústredných cieľov tohto typu komunikácie je zjednotiť a štandardizovať všetky typy správ, ktoré smerujú k zamestnancom a ďalším zainteresovaným stranám organizácie, s cieľom motivovať ich k nasledovaniu a šíreniu hodnôt spoločnosti.

Vnútroorganizačná komunikácia je teda v skratke jednotné zdieľanie relevantných informácií v podnikovom prostredí.

Aký je účel tohto typu komunikácie?

Ako sme už vysvetlili, jedným z cieľov internej komunikácie organizácie je zabezpečiť, aby informácie a správy spoločnosti boli doručované najlepším možným spôsobom, neustále a jednotne všetkým zamestnancom.

Inými slovami, hlavným zámerom je transformovať internú komunikáciu na bežnú rutinu organizácie a neustále šíriť a upevňovať organizačnú kultúru.

Okrem toho sú ďalšie dôležité ciele internej komunikácie organizácie:

 • Šírte znalosti zamestnancov, riaditeľov a vlastníkov v celej spoločnosti;
 • Šíriť organizačnú kultúru, rešpektovanie rozmanitosti, sociálno-environmentálnu zodpovednosť, prevenciu chorôb z povolania a pod.
 • Zverejňovať aktivity spoločnosti transparentným spôsobom;
 • Vyriešte vnútorné konflikty s firmou.
 • Zapojenie tímov a motivácia zamestnancov k dosiahnutiu cieľov;
 • Stanovte si správanie v súlade s tým, čo spoločnosť káže na dennej báze

Existujú rôzne typy internej organizačnej komunikácie?

Odpoveď je áno! Existuje niekoľko spôsobov podpory internej komunikácie v rámci spoločnosti a všetko závisí od cieľa, ktorý chce organizácia pri komunikácii so svojimi zamestnancami dosiahnuť. Pozrite si niekoľko príkladov nižšie:

 • verbálna komunikácia: býva častejšie na stretnutiach a prednáškach. Tendencia je, aby sa tento typ komunikácie viac využíval pri spätnej väzbe a výmene poznatkov a informácií medzi zamestnancami.
 • písomná komunikácia: je to ten, ktorý sa dá urobiť v e-mailoch a interných blogoch, informačných nástenkách, nástenkách a nástenkách, newsletteroch, HR newsletteroch. Vo všeobecnosti sa používa v manažmente ľudí na odhalenie akcií spoločnosti.
 • Vertikálna komunikácia: zvyčajne je zameraná na vedúcich pracovníkov organizácie, pretože sa používa na riešenie citlivých problémov obmedzených na vedenie spoločnosti, ako je napríklad vývoj stratégií.
 • Horizontálna komunikácia: deje sa to medzi spolupracovníkmi, ktorí sú v spoločnosti na rovnakej hierarchickej úrovni. Väčšinou sa používa na zvýšenie vedomostí rovesníkov a zlepšenie tímového výkonu.
 • Diagonálna komunikácia: stáva sa to vtedy, keď dochádza k výmene informácií medzi rôznymi hierarchickými úrovňami spoločnosti a je najpoužívanejšie, keď chce organizácia zverejňovať novinky a nové udalosti.

Aké sú výhody internej organizačnej komunikácie pre podnikanie?

Každý vzťah, ktorý je založený na otvorenej, transparentnej a úprimnej komunikácii, zvykne žať dobré výsledky a to sa deje aj v pracovných vzťahoch. Určite ste už pochopili, že interná komunikácia organizácie ďaleko presahuje len šírenie správ alebo posielanie interných emailov zamestnancom.

Nižšie predstavíme niektoré z hlavných a najdôležitejších výhod, ktoré interná organizačná komunikácia prináša do podnikania tisícok spoločností:

 • Zvýšený pocit spolupatričnosti

Keď spoločnosť zverejňuje svoje výsledky alebo akcie zamerané na pohodu a rozvoj zamestnancov, zvyšuje sa pocit, že organizácii skutočne záleží na trajektórii každého z nich.

Pocit spolupatričnosti je neodmysliteľnou túžbou každého človeka a firmy, ktoré tento pocit podporujú oceňovaním svojich zamestnancov, majú vďaka väčšiemu zmyslu pre zodpovednosť zamestnancov veľkú šancu dosiahnuť uspokojivejšie výsledky.

 • Zvýšená úroveň zapojenia a produktivity

Interná komunikácia pomáha zamestnancom pochopiť ich dôležitosť a dopad ich práce v rámci organizácie. Keď spoločnosť šíri získané výsledky medzi zamestnancov a posilňuje, aká významná je účasť každého z nich, tímy majú tendenciu stať sa produktívnejšími, oddanejšími a ochotnejšími prispievať k vyvíjaným projektom.

 • Zlepšenie organizačnej klímy

Rozšírenie organizačnej kultúry je jednoduchšie, keď spoločnosť dodržiava dobré interné komunikačné postupy, najmä ak je organizačná komunikácia jedným z pilierov firemnej kultúry.

Neustála a transparentná komunikácia v pracovnom prostredí priaznivo ovplyvňuje výkon činností a projektov v spoločnosti, okrem toho napomáha budovaniu dobrých medziľudských vzťahov medzi zamestnancami.

Interná organizačná komunikácia teda podporuje spoluprácu medzi rôznymi tímami a zvyšuje morálku profesionálov, čo má tendenciu spríjemňovať celé pracovné prostredie.

 • Zníženie fluktuácie zamestnancov

Ako sme povedali na začiatku článku, komunikácia sa vyhýba a rieši veľa problémov vo všetkých medziľudských vzťahoch a vo firmách tomu nie je inak.

Je oveľa jednoduchšie vyhnúť sa konfliktom a riešiť vzťahové problémy, keď spoločnosť presadzuje jasnú a neagresívnu komunikáciu medzi všetkými svojimi členmi. To platí tak pre zamestnancov, ktorí zastávajú rovnaké pozície, ako aj pre tých, ktorí sú na rôznych pozíciách.

Vedúci a podriadení si preto musia vážiť nenásilný dialóg a mentalitu orientovanú na riešenie konfliktov. To všetko má priamy vplyv na budovanie pozitívnej kultúry a spokojnosti zamestnancov, čo pomáha znižovať fluktuáciu zamestnancov vo firme.

 • Uľahčuje nábor nových zamestnancov

Spoločnosti, ktoré majú dobre štruktúrovanú internú organizačnú komunikáciu, majú tendenciu oveľa jednoduchšie podporovať prijímanie nových zamestnancov.

K tomuto javu dochádza preto, lebo spoločnosť bude vždy predpokladať, že interná komunikácia musí byť priateľská, ľahká a stála, čo povzbudzuje všetkých zamestnancov, aby po prijatí nového zamestnanca vyňali z počiatočnej „izolácie“. To zaisťuje rýchlu integráciu medzi novými a starými zamestnancami a pomáha osvojiť si nové pracovné postupy.

Tipy na zlepšenie internej komunikácie

Verím, že ste už pochopili, aká dôležitá môže byť interná organizačná komunikácia pre úspech vášho podnikania. Teraz vám ukážem niekoľko tipov, ako uplatniť najlepšie komunikačné postupy vo vašej spoločnosti:

 • Vypracujte komunikačný plán pre každý sektor spoločnosti a dobre poznajte potreby svojich zamestnancov. To vám pomôže pochopiť, ako najlepšie doručovať správy.
 • Podporovať výmenu informácií a jasnú a objektívnu komunikáciu pre všetkých zamestnancov na všetkých hierarchických úrovniach a oddeleniach;
 • Neustále vykonávať interné prieskumy na posúdenie organizačnej klímy;
 • Buďte transparentní a objektívni, keď dávate svojim zamestnancom správy, či už dobré alebo zlé;
 • Uznávať a verejne oceňovať úspechy zamestnancov;
 • Pochopte, ktorý (alebo ktorý) je najlepší komunikačný kanál so zamestnancami;
 • Stavte na endomarketingové akcie zamerané na zlepšenie medziľudských vzťahov a komunikácie;

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *