Témy firemného školenia: 9 nápadov na uplatnenie

Organizácia je veľký orgán, a preto musí byť pozorná voči všetkému, čo ovplyvňuje fungovanie jej organizmu. Pri príznakoch komplikácií je potrebné ich odhaliť a efektívne riešiť problém, ktorý ovplyvňuje výkonnosť a blaho spoločnosti.

Príčin nestability spoločnosti môže byť veľa a predtým, ako sa zamyslíme nad tým, ako ju vyriešiť, je potrebné diagnostikovať príčinu tohto organizačného nepokoja: jedným z problémov môže byť nedostatok motivácie, slabá komunikácia a nízka produktivita.

Preto na vyriešenie takýchto problémov je inteligentnou stratégiou investovať do podnikového vzdelávania, čím sa dosiahnu výhody, ako sú:

    • zlepšenie organizačnej klímy;

    • prostredie náchylné na inovácie;
    • rozvoj zručností a technických zručností tímu.

9 návrhov smerníc pre firemné školenia

1. Vedenie

Nie každý líder sa rodí s vodcovským profilom, a preto môže byť firemné školenie zamerané na manažérov vašej spoločnosti dobrou voľbou na dosiahnutie výsledkov. Je to preto, lebo manažér/líder motivuje zvyšok korporácie a vzbudzuje obdiv, kamkoľvek príde.

Rovnako aj firemné školenia zamerané na rozvoj lídrov môžu smerovať k zamestnancom organizácie, keďže v prípade potreby bude možné počítať s tým, že obsadí vedúce pozície.

Okrem toho možnosť obsadzovania vedúcich pozícií rozvíja u zamestnanca od začiatku vodcovské správanie a celý tím s týmto profilom je následne iniciatívnejší a produktívnejší.

2. Komunikačné schopnosti

Plánovanie firemného školenia zameraného na rozvoj komunikačných zručností má zabrániť hluku v komunikatívnosti organizácie.

Chyby v reči a písaní musia byť pod kontrolou, pretože môžu poškodiť internú a externú komunikáciu – dokonca aj ovplyvniť napríklad predaj.

3. Osobný marketing

Rozvoj osobnej značky vašich manažérov je tiež investícia do vytvárania väzieb a predaja vo vašej organizácii. Koniec koncov, práve títo odborníci majú vzťah k tímu inštitúcie, zákazníkom, investorom a dodávateľom.

Preto je osobný marketing taký dôležitý a jedna z horúcich tém, pokiaľ ide o obchodné vzťahy.

Poskytnutie firemného osobného marketingového školenia vašim manažérom preto znamená rozvoj vašej obchodnej siete a posilnenie značky vašej spoločnosti na trhu.

4. Tímová práca

Organizáciu netvorí len jeden človek. Aby bolo možné fungovanie „organizmu“, musia byť všetci spolupracovníci v synergii – vykonávať svoju funkciu dobre, aby spolupracovali s profesionálom, ktorý bude vykonávať ďalšiu.

Tímová práca nie je o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá má dobré vzťahy, ide o to, aby každý „kus“ eticky a profesionálne hral svoju úlohu, chápal zodpovednosť a dôležitosť svojej práce pre celkový úspech organizácie – ak kúsok spadne, domino sa rozbieha.

Preto je investícia do firemných školení zameraných na rozvoj tímovej práce vždy rozumnou možnosťou – nemôžete sa pokaziť.

5. Stratégie predaja

Ak si pri diagnostike vašej spoločnosti uvedomíte, že problém je v spodnej časti lievika, teda pri realizácii predaja, prečo nevytvoriť školenia zamerané na predajné stratégie?

Neexistuje spôsob, ako udržať finančné zdravie a stabilitu podniku bez ukončenia predaja – produktov alebo služieb – preto rozviňte podnikové školenia, aby ste svojim zamestnancom umožnili efektívnu konverziu.

6. Vernosť zákazníkov

V rovnakej perspektíve ako v predchádzajúcej téme, viac ako je potrebné, je potrebné udržať si zákazníkov. Čo tak vytvoriť firemné školenie, ktorého cieľom je umožniť vašim predajcom nadviazať kontakt so zákazníkmi?

Ako vytvoriť dôverný vzťah? Ako dosiahnuť, aby sa zákazník pri kúpe cítil pohodlne? Ako vytvoriť priaznivé a identifikačné prostredie pre zákazníka? Ako ich zaujať? Zamyslite sa nad tým.

7. Produktivita

Ktorá firma by nechcela produktívnych zamestnancov, však? Vykonávanie firemných školení so všetkými zamestnancami so zameraním na produktivitu podnikania je dôležitou témou, ktorej sa treba kedykoľvek venovať.

Aby sa však dosiahli očakávané výsledky, čo tak počítať s účasťou zamestnancov? Opýtajte sa – počas tréningu – čo by ich napríklad zvýšilo produktívnosťou.

Takto bude jednoduchšie pokračovať v podpore produktivity v rámci zdravia, dobre?

8. Manažment zmien

Rozmýšľali ste niekedy nad vytvorením tímu, ktorý dokáže byť odolný voči možným zmenám? Tento účel má podnikateľské školenie zamerané na riadenie zmien. Dobrou alternatívou preto môže byť rozvoj tréningu, ktorý dokáže pracovať na týchto technických a psychologických zručnostiach a schopnostiach.

Hlavne, ak má vaša spoločnosť v úmysle prejsť zmenou – malou, strednou alebo veľkou – pripravte svojich manažérov a zamestnancov na to, aby prechod prešli tým najlepším možným spôsobom.

9. Vnútropodnikanie

Veľkou stávkou pre veľké spoločnosti je práca na koncepte „intrapreneurship“ vo firemnom vzdelávaní. Koncept interného podnikania – v rámci už zavedenej organizácie – môže totiž zamestnancov ešte viac motivovať.

Zamestnanci sa tu správajú, akoby boli „majiteľmi podniku“, ale spolupracujúcim spôsobom, prispievajú návrhmi a obohacujúcimi nápadmi, ktoré môžu využiť výsledky spoločnosti. Čo tak skúsiť vložiť tento koncept do každodenného života vašich zamestnancov prostredníctvom školenia?

Nakoniec nezabudnite aplikovať firemné školenie s prihliadnutím na účastníka, s použitím vhodných a stimulujúcich stratégií, ako je gamifikácia a prezentovanie poddajných možností, ako je použitie multiplatform.

Nakoniec nezabudnite uviesť do praxe niektoré z navrhovaných tém firemných školení a potom zmerajte svoje výsledky – urobte skutočný test v čase školenia. Investícia do vedomostí a motivácie sa však vždy oplatí.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *