Tolerancia oneskorenia pri ovládaní digitálnych bodov

Zaujímalo vás niekedy, aká je tolerancia meškania pre zamestnancov?

Existujú tisíce situácií, v ktorých môže človek meškať do práce: hustá premávka, záplavy, defekt pneumatík, dopravné nehody, zátarasy a dokonca aj nepočutie budíka.

Nie všetky tieto situácie sa dajú ľahko kontrolovať alebo obísť, a preto nie je nezvyčajné, že zamestnanci niekedy prídu do práce neskoro.

Je jasné, že je dôležité, aby spoločnosť pokrývala a uznávala dochádzku svojich zamestnancov, koniec koncov, aby sa každodenné činnosti vykonávali správne a udržiavali úroveň produktivituje dôležité, aby zamestnanci rešpektovali svoj pracovný čas.

Ako sme však spomínali, počas cesty na pracovisko sa môžu stať nepredvídané udalosti a zamestnanec často nemôže nič urobiť, aby sa takýmto situáciám vyhol.

Práve z tohto dôvodu musia spoločnosti pochopiť toleranciu oneskorenia! A čo by mal zamestnávateľ v takejto situácii robiť? Čo hovorí zákon o omeškaní zamestnanca?

THE článok 58 Konsolidácie pracovných zákonov (CLT) určuje, že môže existovať denná odchýlka 10 minút v taktovaní zamestnancov, ale o tom si povieme podrobnejšie neskôr, keďže zákon, ktorý organizuje kontrolu pracovného času, je široký.

Vo všeobecnosti je dôležité, aby spoločnosť bola otvorená rozhovorom o prieťahoch so svojimi zamestnancami, pretože je dôležité, aby všetci dodržiavali pravidlá týkajúce sa tejto záležitosti.

V tomto článku vám pomôžeme pochopiť viac o oneskorených príspevkoch a zákonoch, ktoré upravujú túto situáciu, a o tom, ako ich možno uplatniť. Porozprávame sa aj o tom, ako meškanie v digitálnom bode funguje v praxi a dáme vám niekoľko tipov, ako postupovať, aby ste meškania vo svojom podnikaní zvládli a znížili.

Poď?

Čo je to príspevok za omeškanie?

Schopnosť dodržiavať vopred stanovené harmonogramy je nepostrádateľnou vlastnosťou v každom povolaní, napokon to pomáha nielen k dobrému výkonu podnikania, ale je to aj forma rešpektu voči firme a práci samotnej.

Ale ako sme už spomínali, dejú sa nepredvídané veci! Zamestnanci sú vystavení situáciám, ktoré neboli plánované počas dochádzania do práce, najmä tí, ktorí pracujú vo veľkých mestských centrách.

Tolerancia meškania je medzera pre pracovníkov, aby mohli počas pracovnej zmeny obísť nepredvídané udalosti a nepriaznivé situácie. To znamená, že ide o konvenciu určenú na zmiernenie dopadov takýchto nepredvídaných udalostí, ktoré sa môžu stať medzi okamihom, keď pracovník odíde z domu a príde do práce.

Článok 58 CLT – Čo hovorí zákon o prieťahoch?

Ako sme spomínali, zákon hovorí, že zamestnanec má právo meškať denne do 10 minút. THE článku 58 CLT hovorí nasledovné:

Časové odchýlky v čase, ktoré nepresiahnu päť minút, nebudú zľavnené ani započítané ako nadčas, pričom sa dodrží maximálny limit desať minút za deň (odsek zahrnutý v zákone č. 10.243 zo dňa 6.19.2001)

To znamená, že zamestnávatelia môžu zamestnancom poskytnúť 5-minútové meškanie na vstup.

Ak však zamestnanec mešká napríklad 8 minút, toto obdobie by sa malo úplne zraziť, pretože prekročil tolerančný limit pre vstup. Odpočítajú sa teda nielen 3 minúty, ale aj 8 minút meškania.

V článku sa ďalej uvádza, že:

V prípade prekročenia tohto limitu sa celkový čas presahujúci bežný pracovný deň bude považovať za dodatočný, pretože je nakonfigurovaný ako čas, ktorý má zamestnávateľ k dispozícii, bez ohľadu na činnosti, ktoré zamestnanec vykonával počas zostávajúceho času (výmena uniformy, občerstvenie). , osobná hygiena a pod.).

Zákon stanovuje jasné hranice dennej tolerancie meškania a spoločnosť môže prijať limit 5 minút tolerancie v dennom rozvrhu a 5 minút v rámci vnútrodennej prestávky, z čoho vyplýva zákonom stanovená denná tolerancia 10 minút.

Stále to nie je jasné? Upokojte sa, pochopíme lepšie.

Ako funguje 10-minútová ochranná lehota?

Mnohí manažéri a pracovníci sa pýtajú: ak je očakávaná denná tolerancia 10 minút, prečo môže spoločnosť zľaviť z meškania, ktoré presiahne 5 minút a nedosiahne maximálnu hranicu tolerancie?

Tento limit dennej tolerancie funguje špecifickým spôsobom. Poďme to pochopiť pomocou série praktických príkladov:

Ak pracovník mešká 5 minút pri nástupe a 5 minút pri návrate z obeda, súčet nástupných a výstupných meškaní je 10 minút, čo rešpektuje dennú hranicu tolerancie.

To znamená, že 10-minútová tolerancia je súčtom 5-minútovej tolerancie ustanovenej v legislatíve a takýto limit sa musí uplatňovať pri vstupe a v intervaloch. To teda znamená, že toleranciu oneskorenia nemožno úplne „vyčerpať“ pri vstupe do intervalu alebo návrate z neho.

Ak zamestnanec mešká na vstupe 5 minút a na obed 10 minút, súčet jeho meškaní je 15 minút, čo presahuje denný limit. Spoločnosť si tak môže z výplatnej pásky alebo z banky hodín odpočítať všetky meškania zamestnanca, teda tých 15 minút.

Dá sa myslieť na rovnakú inverznú logiku, však? Ak sa totiž zamestnanec zdrží vo firme o 15 minút viac ako je jeho bežný pracovný deň, firma mu musí za toto obdobie nadčas zaplatiť alebo si tento čas pripočítať do banky hodín.

V skratke teda CLT garantuje zamestnancovi 10 minút meškania, pričom tento celkový počet je potrebné rozdeliť na 5 minút na začiatku pracovného dňa a 5 minút počas pracovnej prestávky.

Ak tolerancia meškania presiahne 10 minút stanovených v týchto podmienkach, spoločnosť má právo zľaviť zamestnancovi celý čas meškania.

Je dôležité poznamenať, že príspevky na oneskorenie a zálohy počas dňa sa zvyčajne počítajú oddelene. Jedného dňa sa môže stať, že v 3 bodoch zamestnanec mešká 3 minúty (pripočíta si 9 minút a neporuší žiadne pravidlo) a 1 bod, v ktorom meškal 6 minút. V tomto prípade sa generuje 6 minút nadčasu a žiadne meškanie

Môže zamestnanec kompenzovať meškanie nadčasom?

Predstavme si situáciu, že zamestnanec meškal 8 minút na vstupe a 4 minúty na ceste späť z obeda, spolu 12 minút meškania. V snahe kompenzovať si zamestnanec predĺžil svoj pracovný deň o 12 minút.

Aj keď sa zdá, že týmto rozhodnutím si zamestnanec a firma boli kvit, právne je potrebné tieto dve veci oddeliť.

Pracovná legislatíva stanovuje, že spoločnosť môže odpočítať 12 minút omeškania zamestnancovi z výplatnej pásky alebo z jeho hodinovej banky a musí zaplatiť odpracovaných 12 minút nadčasov.

Pokiaľ spoločnosť nemá a ročná dovolenka, záznam situácie musí byť urobený týmto spôsobom a nie „nulovanie“ času omeškania zamestnanca. Ak spoločnosť pracuje s bankou hodín, je možné, že kompenzácia bude poskytnutá, ak zamestnanec zostane v práci o 12 minút dlhšie.

Deje sa tak preto, lebo podľa zákona neexistuje žiadna náhrada za omeškanie, a preto ich nemožno neprihlásiť. Jediný spôsob, ako eliminovať meškajúce situácie, je cez zľavu, resp príplatky za prácu nadčas.

Pri prekročení tohto limitu musí firma normálne preplácať nadčasy s navýšením o 50 %.

Ako riešiť meškanie zamestnancov na dennej báze?

Ako sme spomenuli, existujú situácie, v ktorých si spoločnosť môže odpočítať čas omeškania zo mzdy alebo z banky hodín zamestnancov, keďže na to existuje právna opora.

Sú však prípady, keď je potrebných viac opatrení.

Ak zamestnanec jednoducho nie je oddaný práci a berie svoj pracovný deň bezohľadne, je možné, že spoločnosť uchýli k varovaniam a disciplinárnym opatreniam, ako je napríklad pozastavenie činnosti.

V extrémnejších situáciách môžu nadmerné meškania a absencie viesť k ukončeniu pracovnej zmluvy prostredníctvom a prepustenie z dôvodu.

Je však dôležité upozorniť, že spoločnosť nemôže poslať zamestnanca späť domov ako formu sankcie za spáchané omeškanie, pretože toto opatrenie je nezákonné a môže viesť k pracovným súdnym sporom.

Ako ovplyvňuje organizačná kultúra dochádzku zamestnancov?

Tímy, ktoré majú solídnu organizačnú kultúru a angažované vedenie, majú tendenciu menej trpieť meškaniami a neospravedlnenými absenciami.

Nedostatok motivácie a interné problémy, ako napríklad nepriateľské pracovné prostredie, však môžu negatívne ovplyvniť dochádzku zamestnancov a viesť k veľkému počtu úmyselných alebo neúmyselných absencií a oneskorení.

Ako digitálny bod pomáha pri riadení tolerancie oneskorenia?

Možno ste si všimli, že spracovanie meškania, nadčasov a časovej kompenzácie môže byť pre tých, ktorí nie sú zvyknutí riešiť tieto situácie, mätúcou úlohou.

Aj keď personálne oddelenie rozumie pravidlám pre zľavu z oneskorených platieb a preplácanie nadčasov, stále sa môžu vyskytnúť chyby, keď sa tento proces vykonáva manuálne alebo pomocou zastaraných nástrojov.

THE digitálne bodové ovládanie je to najmodernejšie a adekvátne riešenie na riešenie takýchto situácií vo firmách, keďže je možné identifikovať oneskorenia, zmapovať frekvenciu ich výskytu a naplánovať stratégie na prekonanie takýchto scenárov.

Online kontrola dochádzky umožňuje aj správu nadčasov a bankových hodín, čo uľahčuje sledovanie finančných prostriedkov, ktoré je potrebné zamestnancom vyplatiť.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *