Un rol diferit in functie de mediu

Planificatorul de producție acționează ca un adevărat conducător al procesului de producție a unui bun într-o companie industrială. El este cel care organizează, supraveghează, impactează programul de producție necesar fabricării bunului în cauză, conform comenzilor emise de departamentul de vânzări. El realizează acest lucru având mereu grijă să optimizeze termenele limită, utilizarea mijloacelor de producție și costurile asociate acestei producții. O profesie extrem de tehnică și strategică rezervată profilurilor de experți, care nu este loc de eroare, care poate, dacă există, să aibă consecințe grave.

Persoane de contact

Planificatorul producției este în contact cu diferitele departamente ale unei companii. În primul rând fabrica și echipele de producție care sunt principalul său interlocutor pentru că el impactează direct funcționarea acestora. De asemenea, menține relații cu departamentul de vânzări, echipa de marketing, serviciul pentru clienți, departamentul de calitate, pe care este responsabil de coordonarea cu producția pentru ca întregul proces să funcționeze. Acești interlocutori principali, cu care comunică zilnic, sunt șeful de atelier sau șeful de producție, responsabilul de inventar și departamentul tehnic. Este o poziție pe jumătate sedentară (într-un birou) pe jumătate pe teren. Este necesar, de fapt, să calculezi, să prognozezi, să planifici folosind instrumente informatice și tabele Excel, dar și să poți merge la fața locului pentru a verifica dacă terenul și personalul operațional țin pasul fără prea mari dificultăți.

Un rol diferit in functie de mediu

Mărimea și organizarea companiei influențează locul și rolul planificatorului de producție. In consecinta, in companiile mici, este in general atasat de Managing Director si conduce procesul de industrializare intr-un mod global si strategic (ceea ce presupune o mare versatilitate). În unele cazuri, este și o sarcină care revine șefului atelierului, pe lângă sarcinile sale manageriale. Pe de altă parte, în structurile mai mari, el se află în general în responsabilitatea directorului de producție, a directorului tehnic sau chiar a directorului de planificare și funcțiile sale sunt mai operaționale, este mai specializat (se ocupă de o anumită tipologie de produs, este vizate doar o parte a ciclului de producție și nu toate etapele etc.).

Managementul productiei

El caută să potrivească cât mai exact comenzile clienților cu ceea ce intră și iese din procesul de producție din fabrică sau atelier. Acesta actioneaza in vederea reglarii fluxului dintre depozitul de depozitare, fabrica si client pentru a asigura un flux regulat, lin, fara intreruperi sau surplus. Sarcina este lungă, obositoare și consumatoare de timp, dar esențială pentru a nu genera prea multe probleme sau dificultăți (materiale, umane sau financiare).

Obiectivul este pur și simplu financiar. Minimizați numărul de pierderi de resurse, timp și, prin urmare, pierderile economice generate de planificarea defectuoasă.

Planificatorul prezice viitorul. Nu cu degetul ud, amintiți-vă că planificarea este o sarcină foarte serioasă și complexă, care permite unei companii să facă economii financiare. El este cel care stabilește ritmul și asigură legătura armonioasă între diverșii actori din producție.

Definiți un plan, un curs de acțiune

Planificatorul este un simulator. După parametri bine definiți, va simula funcționarea companiei și mai ales a producției, pentru a asigura fezabilitatea a ceea ce a fost vândut clientului. Încearcă să răspundă la întrebarea putem asigura respectarea angajamentelor asumate de companie față de clienții săi? Se va ocupa de verificarea fezabilitatii programului de fabricatie, prin evaluarea capacitatilor de productie si performantelor utilajelor; să aibă mașinile reglate de către personalul operațional în funcție de ceea ce ar trebui să iasă; și să echilibreze și să distribuie sarcina pe diferitele mașini. Contrar planificatorului care va preciza zi de zi ordinea precisă a sarcinilor ținând cont de realitatea prezentă dar și de multe detalii care scapă planificatorului.

Vedem apoi diagrama clasică a unei planificari sau mai degrabă a unui program de producție dar într-un mod simulat pe o perioadă mai lungă:

– Odată recepționată comenzii care enumeră nevoile clientului, ne ocupăm de controlul în baza sa de date a disponibilității mijloacelor de producție (mașini și operatori) și ne asumăm să distribuim volumul de muncă între diferitele linii de producție, mașini, sectoare. și operatori de linie.

– Apoi ne ocupăm de declanșarea aprovizionării cu materii prime și semifabricate de la furnizori pentru a aproviziona la timp fabrica sau atelierul de producție.

– Controlăm starea stocurilor de materiale/produse care sunt disponibile pentru producție sau gata de a fi distribuite, astfel încât să nu avem niciodată un surplus inutil sau să ajungem cu bunuri inutilizabile deoarece sunt învechite (expipat, colectare veche, nu mai corespunde cu standardele în vigoare…).

– Când se asigură furnizarea de materie primă, semifabricate sau articole, necesare producției, ne ocupăm de programarea producției. Ajustăm și modificăm programul de producție în timp real în funcție de solicitările, activitățile de promovare ale companiei, dar și pericolele care apar și care trebuie rezolvate cât mai repede. Anticipați și țineți cont de posibilitatea de a face modificări în program în cazul unei comenzi urgente sau a unei livrări întârziate de la un furnizor.

– Imediat ce se stabilește programul, se lansează comenzile de producție și se controlează operațiunile de producție pentru a îndeplini obiectivele de productivitate și termenele stabilite pentru a satisface cât mai mult clientul conform condițiilor contractului negociat.

– Imediat după producție controlăm fluxurile de producție de ieșire și asigurăm conformitatea mărfurilor eliberate.

Control și analiză

Pentru a realiza această simulare cât mai exact posibil, planificatorul de producție se bazează pe rezultatele anterioare pentru a face previziuni pentru anul sau lunile care vor trece. Într-adevăr, recuperează datele anterioare, calculează și analizează diferențele de planificare dintre previziuni și producția efectivă, apoi stabilește noi previziuni și întocmește următorul plan de producție într-un mod mai precis și mai bine adaptat deoarece se bazează pe date. anterior.

În contextul unei disparități prea mari între simulare și capacitățile de producție actuale, recomandă acțiuni corective pentru a reduce aceste abateri, pentru a reduce frecvența lor sau pur și simplu pentru a le elimina.

Pentru a-l ajuta in aceste misiuni, planificatorul productiei este insotit de instrumente informatice, precum software-ul ERP si CAPM pentru a simula cu acuratete si a obtine o urma care sa permita planificatorului sa modifice aceste prognoze in functie de activitate si desfasurarea acesteia.

Care sunt calitățile necesare pentru a fi planificator de producție?

Pentru a ocupa poziția de planificator de producție, trebuie să fii pragmatic, riguros, reactiv, organizat, proactiv, să ai abilități interpersonale excelente și fermitate pentru a fi acceptate deciziile tale. De asemenea, este important să se poată adapta la schimbare, incertitudine și complexitatea anumitor abordări și procese, să dea dovadă de deschidere la minte și imparțialitate, rămânând tot timpul faptic, să fie dotat cu o anumită empatie și cu o ascultare activă a interlocutorilor săi.

Ce abilități cheie ar trebui să aibă un planificator de producție?

Un planificator de producție trebuie să aibă cunoștințe specifice despre tehnicile de fabricație, metodele de management al producției, precum și managementul administrativ și financiar.
Este important ca acesta să aibă o bună cunoaștere a mediului industrial în care își desfășoară activitatea. El trebuie să aibă capacitatea de a înțelege, dialoga și convinge interlocutorii săi (în special managementul fabricii) pentru că este în contact permanent cu furnizorii, diferitele departamente ale companiei și furnizorii de servicii logistice. Planificatorul de producție trebuie să fie capabil să modeleze și să analizeze datele folosind instrumente informatice de tip ERP pentru a genera și apoi menține simularea funcționării companiei și software-ul de management al producției asistat de calculator CAPM pentru lansarea OF-urilor de exemplu.

Este o profesie care necesită și un anumit management al stresului și reactivitatea în fața constrângerilor și a evenimentelor neprevăzute întâlnite.

În cele din urmă, fluența în limba engleză este o abilitate necesară atunci când compania lucrează cu furnizori de servicii străini.

Ce diplomă(e) sunt necesare?

Se poate observa astfel că recrutorii apreciază în mod deosebit profilurile cu pregătire precum DUT QLIO (calitate, logistică industrială și organizare) sau BTS (IPM: industrializarea produselor mecanice, ATI: asistență tehnică pentru ingineri, CPI: producători design produs) sau licență profesională. (managementul integrat al producției, managementul producției industriale și managementul fluxului, manager de afaceri în managementul producției industriale). Cu toate acestea, având în vedere caracterul strategic al funcției, sunt bine apreciate și profilurile cu diplomă de la o școală de inginerie specializată în procese industriale (EIL Co, ITII, UTBM, CESI etc.) sau posesorii unui master profesional orientat spre producție. recrutorii. În sfârșit, studenții de la BAC + 6: MS lean: producție și logistică; MS management industrial și excelență operațională; Master de specialitate în managementul îmbunătățirii continue; MS responsabil pentru îmbunătățirea continuă și performanța industrială, poate fi, de asemenea, interesant.

Funcția de planificator de producție este accesibilă și în mobilitatea internă sau externă în urma exercitării unei funcții similare în sectorul industrial sau în lanțul de aprovizionare precum manager de stocuri, manager de aprovizionare, pe o perioadă de minimum doi până la cinci ani.

Ce să faci după o carieră în planificarea producției?

După mai mulți ani de experiență de succes în această funcție, planificatorul de producție poate evolua pe alte posturi legate de logistică sau managementul producției precum manager planificare, tehnician de metode și, pe termen lung, poate accesa un manager de achiziții industriale sau chiar posturi de manager logistic. Planificatorul de producție să treacă și spre o poziție de manager al unei echipe de producție în cadrul fabricii.

Cine recruteaza?

Planificatorul producției intervine în companiile industriale (pentru produse de larg consum în special), comerț și distribuție, în toate tipurile de sectoare (auto, aeronautică, producători de echipamente industriale și industrii alimentare sau textile).

Care este salariul unui planificator de producție?

Un profil junior poate primi între 25.000 € și 40.000 € salariu anual brut. Un profil cu experiență poate câștiga până la 70k€ pe an. Remunerația fluctuează în principal în funcție de dimensiunea și organizarea companiei, experiența necesară, nivelul de responsabilitate al angajatului precum și sfera națională sau internațională a companiei.

Căutați să recrutați un planificator de producție? Utilizați o firmă de recrutare specializată în industrie.

About admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *