Viete, ako nastaviť ciele pre svoj tím?

Definícia cieľov je stratégia, ktorá zaručuje dosiahnutie cieľov strategického plánovania. Vedieť definovať tieto ciele je však prvoradé pre úspech vášho tímu.

Pokiaľ ide o riadenie tímu pre obchodný úspech, je prvoradé vedieť, ako viesť tím a riadiť jeho prácu.

Každá spoločnosť je založená na podnikaní a každé podnikanie začína cieľom. Tento cieľ bude sledovať celý tím v snahe o úspech tohto podnikania.

Preto je dôležité mať dobre vyškolený a rozvinutý tím v dosahovaní výsledkov. Ak však tento tím nepozná cieľ podnikania, výsledok bude len ťažko uspokojivý.

V tomto zmysle je úlohou vedenia spolu so sektorom ľudských zdrojov rozvinúť pre tím ciele načrtnuté v strategickom plánovaní podniku. Na druhej strane tieto ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, závisia od ich rozdelenia na ciele.

Ciele si zase treba stanoviť, sledovať a v prípade potreby aj meniť na trase, aby sa dosiahli.

Preto môžeme povedať, že pracovné ciele výrazne uľahčujú tímu pochopiť, čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie obchodného úspechu.

Je však veľmi bežné, že lídri nedokážu alebo nevedia, ako tieto ciele rozvíjať. Preto vám v dnešnom článku chceme priniesť niekoľko tipov, ktoré vám uľahčia stanovovanie cieľov pre váš tím a firmu.

Nedostatok objektivity a jasnosti pri definovaní týchto cieľov sa napokon môže stať prekážkou dosiahnutia úspechu vášho podnikania.

Chcete sa o tom dozvedieť viac? Sledujte s nami článok!

Ale najprv si povieme niečo o technológii?

Dobrá technologická podpora na definovanie a monitorovanie cieľov vášho tímu je určite tým najlepším rozhodnutím, aké môže vaša spoločnosť urobiť.

Predstavte si, že by ste celý proces robili manuálne alebo v niekoľkých excelových tabuľkách? Časovo náročné, byrokratické a podliehajúce zlyhaniam, však?

V tomto zmysle dobrá HR softvér je schopná ponúknuť všetku podporu, ktorú váš tím potrebuje, a to pri budovaní aj monitorovaní každého cieľa.

Náš tip je, aby ste spoznali SER HCM od SER. S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v strategickom riadení ľudí, BYŤ priniesol do tohto nástroja všetky svoje vedomosti o rozvíjaní talentov.

Platforma má dokonca modul Performance and Development, kde môžete spravovať cieľovú zmluvu svojho tímu a monitorovať celý jeho výkon.

Ak sa chcete dozvedieť viac o všetkých funkciách tohto nástroja, stačí ozvite sa kontaktujte náš tím a vyžiadajte si demo.

Stanovenie cieľov a ich výziev

Tak to je. Stanovenie cieľov je naozaj náročné.

Stanovenie cieľov je však jedným z najvplyvnejších faktorov rastu organizácie. Preto aj napriek tomu, že je náročný, treba ho vnímať ako strategickú obchodnú akciu.

Vrátane, jednou z najväčších výziev je pochopiť rozdiel v cieľoch a cieľoch.

Účel je výsledok, ktorý chce spoločnosť dosiahnuť. Len pre príklad, ak je cieľom spoločnosti rozšíriť podnikanie a osloviť 20 nových zákazníkov za šesť mesiacov, cieľom by boli potrebné kroky, aby sme boli mesiac čo mesiac bližšie k cieľu.

Po pochopení tohto rozdielu je už možné rozdeliť makro cieľ spoločnosti na malé kroky. Tieto ciele je možné ešte rozčleniť podľa tímov a/alebo sektorov, aby sa na výsledkoch aktívne podieľal celý podnik.

Ďalšou výzvou pri stanovovaní cieľov je tímová angažovanosť. Často sa spoločnosti dokonca podarí pochopiť rozdiel medzi cieľmi a zámermi a definovať ciele každého zamestnanca. Tieto ciele však nie sú splnené.

A to kvôli dvom faktorom: buď nie sú ciele jasné, alebo sú nedosiahnuteľné.

Môžeme spomenúť aj koniec stanoveného termínu, bez očakávaných výsledkov. A to sa často stáva kvôli nedostatku nadväznosti na ciele.

Existuje veľa výziev, však? Tipy uvedené nižšie však určite pomôžu vášmu tímu prekonať každý z nich.

1- Pochopte aktuálnu situáciu

Zohľadnenie iba cieľov načrtnutých v strategickom plánovaní nezaručuje dosiahnutie výsledkov. V prvom rade je potrebné pochopiť súčasný scenár spoločnosti.

Týmto spôsobom je potrebné zvýšiť body zlepšenia a pochopiť, aké zručnosti už váš tím má, aby ste dosiahli očakávané výsledky.

Tu je vyriešená jedna z výziev stanovovania cieľov: pochopenie rozdielu medzi cieľom a cieľmi.

Z organizačnej diagnózy je možné pochopiť, čo je potrebné zlepšiť a definovať obchodný cieľ. Definovaný cieľ, je ľahšie vysledovať cestu k jeho dosiahnutiu.

2 – Zapojte svoj tím do stanovovania cieľov

Zapojenie tímu do budovania cieľov je prvoradé, aby sa zabezpečilo ich zapojenie. Okrem rozvíjania pocitu spolupatričnosti to umožňuje vašim talentom jasnejšie pochopiť, čo sa od nich očakáva.

Okrem toho uľahčuje výstavbu a cieľová zmluva, čo zvýhodňuje tak spoločnosť, ako aj samotný tím. Uprednostňuje tiež internú komunikáciu, vďaka čomu je horizontálnejšia a asertívnejšia.

Preto pri stanovovaní cieľov pre svoj tím mu dovoľte aktívne sa podieľať na procese a zaistite mu motiváciu, angažovanosť a zvýšenie produktivity.

3- Ciele musia byť objektívne

Objektivita zabezpečuje efektívnosť, pokiaľ ide o ciele.

Týmto spôsobom žiadne stanovovanie náhodných cieľov, bez termínu alebo toho, čo sa nedá merať. Len pre príklad, povedať tímu, že príjmy sa musia zvýšiť, nie je cieľom.

Keď sa však informácia stane: príjmy sa musia do 6 mesiacov zvýšiť o 30 %., potom je tu cieľ. Preto pri stanovovaní cieľov pre svoj tím buďte objektívni a majte v nich jasno.

4. Ciele musia byť realistické

Pochopenie súčasného obchodného prostredia zaručuje, že vaše ciele sú realistické. A to je veľmi dôležité kritérium pri stanovovaní cieľov pre tím.

Nedosiahnuteľné ciele spôsobujú opotrebovanie a narúšajú puto dôvery medzi zamestnancami a spoločnosťami. Okrem toho, že negeneruje žiadny výsledok.

Preto pri stanovovaní cieľov svojho tímu buďte opatrní, aby ste pochopili, čo je možné urobiť, a uistite sa, že tieto ciele sú realistické.

Dobrým tipom je vždy zosúladiť ciele s cieľmi strategického plánovania. Týmto spôsobom vychádzate zo súčasného scenára k očakávaniam, ktoré sú v ňom založené.

5- Ciele treba sledovať

Toto je určite jedna z najväčších ťažkostí vedenia: monitorovanie cieľov. A tu sa môže celý proces stratiť a zlyhať.

Stanovenie cieľov nie je ľahká úloha. Definované ciele však nezaručujú dosiahnutie výsledkov. Čo zaručí, že váš tím bude schopný dosiahnuť cieľ, bude monitorovanie týchto cieľov.

Je to spôsobené tým, že idealizovaný proces často naráža na prekážky vo svojom rozvoji. Preto dôkladné sledovanie plnenia každého cieľa umožní vedeniu a zamestnancom identifikovať možné problémy a v prípade potreby zmeniť trasu.

Monitorovanie cieľov umožňuje merať výsledky. Či už kolektívne alebo individuálne. Okrem toho, že umožňuje vykonať úpravy na zabezpečenie požadovaného výsledku.

Na záver

S týmito tipmi bude stanovenie cieľov vášho tímu oveľa jednoduchšie.

Ako bonusový tip vám však odporúčame použiť nástroj, ktorý vášmu tímu uľahčí definovanie a monitorovanie cieľov. Spôsob si môžete vybrať SMART napríklad.

Okrem toho, že sa metóda SMART jednoducho používa, uľahčuje proces stanovovania cieľov a zaisťuje, že vaše ciele sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a založené na čase.

To vám samozrejme pomôže nielen stanoviť ciele, ale aj zabezpečiť ich splnenie.

Nezabúdať na to, že plnenie cieľov nie je pre firmu len pozitívnym výsledkom. Tím, ktorému sa darí dosahovať ciele, sa zároveň cíti byť motivovanejší, angažovanejší a participujúci na biznise.

Využite teda príležitosť urobiť a spätná väzba so svojím tímom osláviť výsledky.

Páčili sa vám tieto tipy? Čo tak sa prihlásiť na odber nášho newslettera a každý týždeň dostávať hodnotnejšie tipy pre vaše HR? Nepremeškajte túto príležitosť a získajte naše týždenné publikácie z prvej ruky.

Využite možnosť sledovať nás na sociálnych sieťach a dozviete sa o všetkých novinkách, ktoré máme v oblasti strategického riadenia ľudí.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *